Plăți de peste 1,60 miliarde de euro autorizate de APIA în perioada 16 octombrie – 14 decembrie 2022

 APIA a autorizat la plată începând cu 16 octombrie 2022 și până în prezent suma de 1,533 miliarde de euro pentru un număr de 695.049 de fermieri, pentru cererile depuse în Campania 2022

 Din această sumă:  1,247 miliarde de euro reprezintă plăți în avans, respectiv:  1,022 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 187,45 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);   37,23 milioanede euro cofinanțare din bugetul national; Suma de 286,14 milioane de euro reprezintă plata regulară. Această sumă a fost autorizată începând cu data de 5 decembrie 2022, pentru un număr de 396.484 de fermieri. La aceste sume se adaugă 71,77 milioane euro autorizați pentru schemele de măsuri de piață, comerţ exterior, promovarea produselor agricole şi ajutoare de stat.
 ”De la an, la  an am reușit să creștem volumul sumelor autorizate la plată, chiar dacă numărul cererilor de plată depuse a scăzut progresiv, iar  fluxurile de autorizare s-au desfășurat fără sincope sau blocaje.  Fermierii si-au primit banii conform calendarului de plată. Centrul Județean APIA Hunedoara gestionează scheme de sprijin și măsuri de dezvoltare rurală finanțate din: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Bugetul Național (BN),  pentru care anual se plătesc către fermieri peste 50 milioane de euro. Pentru plata în avans campania 2022 care a început cu data 16 octombrie a.c.  pentru 78% din  fermieri, APIA  a autorizat  suma de 16 milioane de euro plăți doar din FEGA si BN , urmând a fi făcute și alte plăti din FEADR după aprobarea AFIR. Cea mai mare accesare și absorbție va fi  înregistrată pentru Măsura 13, prin cele 45 de comune cu Zonele Montane Defavorizate.  Anul 2022  au adus noi provocări pentru activitatea agenției, pentru care am fost nevoiți să găsim soluții și să ne adaptăm cu toții, într-un efort colectiv.

Împreună cu  Instituția prefectului HD, primariile, DADR, ANZ, ANSVSA și  cu reprezentanții băncilor  am luat o serie de măsuri care să vină în sprijinul fermierilor români, prin continuarea activității APIA într-o manieră încât,  să fie  protejată sănătatea și siguranța angajaților și a fermierilor. De-a lungul anului,  s-au realizat controalele administrative in sistemul informativ și pe teren au fost verificati un nr. de 418 fermieri cu un nr. 10500 parcele; s-a continuat activitatea de autorizare la plată a tuturor schemelor și măsurilor de sprijin implementate de agenției județene,  s-au continuat toate fluxurile normale de lucru, conform legislației în vigoare. Anul 2022 a fost marcat, de asemenea, de imprevizibil și de multiple provocări. Cu toate acestea, APIA Hunedoara și-a continuat adaptarea sistemul informatic pentru primirea exclusiv online a tuturor cererilor unice de plată, am  continuat fără întrerupere activitatea de autorizare la plată a tuturor schemelor și măsurilor de sprijin implementate de Agenție, conform legislației în vigoare. Am avut 16.452 cereri de plată depuse, pentru 135.390 hectare solicitate la plată. Pentru campania 2022 s-au emis peste 500  de adeverințe pentru FEGA și un număr de 480 adeverinte FEADR pentru credite în avans. Și tot pentru a crește gradul de digitalizare administrativă, în acest an am implementat semnătura digitală,  pentru tot  personalul APIA.  APIA Hunedoara a primit 60 cereri în decursul a patru sesiuni, iar suma alocată este de 6.055.743 lei. Pentru  sectorul apicol  termenul de primire a fost 31.07.2022 și au fost depuse un nr. 114 cereri cu o suma de 733.791 lei. Ca și ajutor de stat din bugetul național privind ajutorul de stat la motorină conform HG NR.1174/2014 , numărul de cereri pentru cele două trimestre este de 662 cereri cu o valoare de 1.434.163 lei. Schema de ajutor pentru obținerea sumei de bani reprezentând rentă viageră agricolă au fost  semnate  un nr.193 carnete de rentă,  cu o sumă de 277.665 lei. În ceea ce privește creșterea animalelor și în special a  sectorului ovine, s-au primit  13 cereri cereri cu o sumă în valoare  de 6.725.879 lei, privind ameliorarea raselor și menținerea registrului genealogic. Prin FEGA, 29.375 de elevi hunedoreni beneficiază  de programul ” Cornul și laptele”, în sumă de 840.149 lei. La Măsura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor; păsări și porcine avem nr.cereri păsări- 7 cu o sumă de 6.501.460 lei și  nr.cereri porcine – 4 cu o sumă de 8.870.532 lei. Ajutoare exceptionale pentru producatorii agricoli ,crescători de animale din sectorele suin si avicol .HG 1053/2022  Suin- 4 cereri – 1.631.051 lei și  Avicol – 11 cereri – 1.723.844 lei. Ajutor excepțional pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal 176.80euro//ha pentru suprafețele declarate cu plantații pomicole pe rod ,depuse 831 cereri cu o valoare de 771.846 lei. La nivelul APIA HUNEDOARA  au fost depuse 246 cereri pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de microgranturi cu finanțare din fonduri externe nerambursabile . Suma plătită este de 6.085.794 lei. Schema de ajutor pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – depuse un nr.de 2471 cereri cu o sumă de 3.005.363 lei. Schema de ajutor  pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – depuse un nr.de 4 cereri cu o sumă de 1.631.051lei.Ca în fiecare an, avem un calendar de lucru pentru cererile depuse în Campania 2022: 12 iulie – 15 octombrie: controlul la fața locului, pentru cererile de plată eșantionate în acest scop iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice se va efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului următor. 16 octombrie – 30 noiembrie: efectuarea plăților în avans. 2 decembrie – 30 iunie 2023: plata finală.

În paralel desfășurăm continuarea autorizării la plată pentru toți fermierii eligibili. În vederea gestionării eficiente și eficace a fondurilor europene derulate prin activitatea proprie, personalul APIA a participat în mod activ la misiunile externe de audit derulate de către instituțiile competente: Comisia Europeană;Curtea Europeană de Conturi; Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit. În derularea activităților curente, agenția de plăți depune în mod constant toate eforturile pentru întărirea sistemului de control intern și perfecționarea procedurilor de lucru în vederea asigurării legalității și regularității plăților efectuate. România pune în practică PAC post 2023 prin intermediul Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027, finanțat din FEGA (Pilonul I) și FEADR (Pilonul II) pentru: plăți directe şi intervenții sectoriale (măsuri de piață ); investiții, plăți compensatorii, sume forfetare.

PILONUL I (FEGA)

PLĂȚI DIRECTE – 9,78 MILIARDE EURO; INTERVENȚII SECTORIALE : 151 MILIOANE EUR

PILONUL II (FEADR)

BUGET TOTAL: 5,8 MILIARDE EURO; BUGET MĂSURI DE MEDIU ȘI CLIMĂ: 2,4 MILIARDE EURO

În această perioadă de programare, cel puțin 35% din bugetul total vor reprezenta intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă. Pentru perioada 2023-2027 se va acorda un cuantum unitar planificat, la nivel național în conformitate cu prevederile Regulamentului 2115/2021.  Plafonul alocat pentru anul 2023 este de peste 935 milioane euro pentru o suprafață de 9.697.000 ha. Principalele trei obiective pe care le avem în perioada următoare sunt: adoptarea legislației naționale specifice pentru implementarea Planului Național Strategic; obținerea recertificării agenției și  adaptarea sistemului informatic. Motto-ul nostru va rămâne:  Corectitudine  Transparență și Profesionalism! APIA MEREU ALĂTURI DE FERMIERI!”  a ținut să ne declare directorul executiv al APIA Hunedoara, ec. Veronica Topor.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share