Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Povești cu și despre petroliștii din Zona de Vest a țării

La întâlnirea săptămânală ce are loc în fiecare zi de luni a săptămânii, la filiala UZPR Valeriu Braniște , Timișoara a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai petrolului din partea de vest a țării, începând de la Moravița și până la Suplacu de Barcău.

Vicepreședintelei filialei timișene, Dumitru Buțoi,  fost petrolist și el, s-a gândit să aducă în discuție viața petroliștilor, care e foarte grea dar și frumoasă.

A invitat câțiva foști petroliși: Horia Pintea, Nicolae Secretean, Ion Ciobanu și Grigore Mâinea, care au vorbit despre eroii petrolului în Banat. Despre schele, foraje, sonde, săpare de puțuri, dar și despre istoria petrolului de 50 ani, Banatul fiind un câmp de bătălie.

S-a vorbit despre viața de pe șantierele petroliere, așezările respective devenind niște mici orășele, cu cantine, magazine, ferme de legume sau de porci, despre tabere de creație, cenacluri literare, concursuri de desene și premieri.

Dar nu a lipsit nici prezentarea unor cărți scrise de Dumitru Buțoi: Oameni și amintiri , Oameni , foc și apă , Oamenii aurului negru ,  Oameni și miracole , Septembrie de vis și Oameni și destine.

Șandra a fost unul din punctele forte ale petrolului în Banat, pe lângă munca în foc continuu nu a lipsit nici distracția: în 1987 luând ființă Cenaclul  literar artistic Luceafărul, iar în 1989, Tabără de creație.

Ultima carte publicată de Dumitru Buțoi este Oameni și amintiri în care autorul face un remember 1968 – 2018, amintind despre marea familie a petroliștilor din Banat cu prilejul împlinirii a 50 ani de la înființarea Schelei de Petrol Timișoara la 1 Octombrie 1968.

Petrolul are o veche istorie în Banat , încă din timpul ocupației germane, 1944, când nemții au săpat primele puțuri în zona de Vest a țării (Teremia Mare, Valcani, Cenad din județul Timiș, dar și Nădlac din județul Arad), puțuri ce au fost abandonate și neexplotate.

Doar în perioada 1963-1965 încep primele cercetări În Câmpia de Vest, iar în 1967 se dă în exploatare prima sondă de extracție a hidrocarburilor la Valcani, cu care ocazie Banatul devine un câmp de bătălie pentru extracția țițeiului și gazelor, dar și prelucrarea primară a gazolinei.

Sunt aduși primii oameni prin transfer din zonele Olteniei, Moldovei și Prahovei și se repartizează primele 20 de apartamente în zona Șagului pentru petroliști. Acesta a fost începutul vieții de petrolist în Banat care continuă și în ziua de azi.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share