Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda SEDINȚEI DE GUVERN din 14 septembrie 2016

 guvern_56637400

GUVERNUL ROMÂNIEI

14.09.2016

 INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 14.09.2016

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credite pentru consumatori
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea unor actenormative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea şi completarea art. 14 dinOrdonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative
 7. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei ”Alternative la detenţie” la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R-Marfă”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului “Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue”
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi alspecializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României

 

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului anexă la convenţie
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Organizaţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător din Republica Islamică Iran privind cooperarea îndomeniul mediului
 4. MEMORANDUM cu tema: Crearea parcului Naţional Munţii Făgăraş ca un parc emblematic al României şi Europei
Distribuie acest articol Oficial Media
Share