Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Proiectul „PadovaFIT Expanded” – „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 continuă, prin forumuri de lucru

Municipiului Timişoara este partener al Proiectului „PadovaFIT Expanded” – „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, având ca parteneri de proiect: Commune di Padova (Italia) – Lider de proiect, Universitatea Comercială LUIGI BOCCONI (Italia), Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA (Italia), SOGESCA s.r.l. (Italia), Forum per la Finanza Sostenabile (Italia), CLIMATE ALLIANCE (Belgia), Municipiul Timișoara (România) și  Agenția pentru Energie din Plovdiv (Bulgaria).

Proiectul vizează extinderea bunelor practici ale municipalității Padova – PadovaFIT – ca soluții pentru eficientizare energetică în clădirile rezidențiale și operaționalizarea unor structuri de tip ghișeu unic – „one-stop-shop” în Romania și Bulgaria, țări în care să fie transferate cunoștințele și soluțiile care constituie bune practici ale municipalității Padova.

Activitățile proiectului se circumscriu ideii de  tranziție către eficiență energetică și sustenabilitate în sectorul rezidențial (clădiri private și condominii). De asemenea, proiectul se referă la prioritatea „EE-02-2018: Servicii integrate de reabilitare energetică a locuințelor, „Construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență  la schimbările climatice: o energie sigură, curată și eficientă”. În mod special, proiectul este conturat în jurul provocării date de faptul că, deși renovarea/reabilitarea energetică a clădirilor  vine cu o valoare adaugată considerabilă față de construcția de clădiri noi și aduce avantaje multiple pentru proprietarii de clădiri, ocupanți și întreaga comunitate în ansamblu, în sectorul rezidențial privat, mulți promotori de proiecte (inclusiv autoritățile publice) nu dispun de suficientă competență și capacitate tehnică, administrativă și financiară de a elabora, implementa și finanța un proiect integrat, ambițios de eficientizare energetică integrată a locuințelor.

În zilele de 25 și 26 Noiembrie 2020, echipa de implementare a proiectului „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” a organizat și desfășurat două forumuri de lucru care, în actualul context generat de infecția cu noul Coronavirus SARS CoV-2, s-au desfășurat on-line.

Primul forum de lucru a fost dedicat instituțiilor de cercetare și inovare, universităților, asociațiilor profesionale, specialiștilor cu expertiză în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare – 32 participanți, printre care și un număr ridicat de studenți ai Universității Politehnica din Timișoara.Prezentarea obiectivelor proiectului a constituit punctul de plecare pentru prezentarea status-ului actual în domeniul reabilitării termice a condominiilor, urmată de prezentarea noii Strategii UE – https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdfRenovation Wave menită să îmbunătățească performanța energetică a clădirilor. Comisia își propune să dubleze ratele de renovare în următorii zece ani și să se asigure că renovările conduc la o mai ridicată eficiență energetică și a resurselor. De asemenea, s-a discutat despre European Green Dealhttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en care își propune ca Europa să atingă neutralitatea climatică în anul 2050, prin modificări majore ale legislației europene–European Climate Law

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0080

Prezentarea legislației naționale a constituit un alt moment important al evenimentului.  Cadrele didactice ale Universității Politehnica Timișoara, reprezentanții Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile Timișoara și Asociația „Orașe Energie în România” au avut intervenții și propuneri extrem de valoroase în sprijinul ideii de regândire a strategiei energetice a Timișoarei, a realizării unui plan de acțiune bine conturat pentru reabilitarea energetică profundă a construcțiilor  de locuințe și condominii, inclusiv prin realizarea unor proiecte pilot atent monitorizate. În ceea ce privește modalitățile de finanțare a acestor proiecte a fost subliniat faptul că, fondurile europene nu vor putea asigura întreaga nevoie locală de finanțare. Asociația „Orașe Energie în România” a prezentat  modificările legislative apărute în domeniu și anumite obstacole pe care autoritățile publice locale le au în practica de zi cu zi, precum și inițiativele OER pentru deblocarea acestora. Reabilitarea energetică a clădirilor reprezintă în continuare o provocare pentru toate autoritățile locale, de la faza de proiectare până la cea de execuție, surmontarea dificultăților fiind posibilă doar prin eforturile conjugate ale autorităților publice locale, a universităților, instituțiilor de cercetare și inovare și experților în domeniu, printr-o abordare multidisciplinară.

Ca o concluzie generală a participanților la forum este aceea că, în perioada următoare, centrul de interes trebuie să se deplaseze către elaborarea de documentații tehnico – economice complete și bine întocmite pentru reabilitările energetice profunde, către elaborarea de proiecte bancabile, căutarea de noi soluții de finanțare, standarde ridicate în domeniul construcțiilor și reabilitărilor energetice integrate, audituri energetice și o bază de date locală dar și monitorizarea atentă a consumurilor în perioada post implementare.

Al doilea forum on-line a fost dedicat asociațiilor de proprietari din Municipiul Timișoara. Deși numărul de participare a fost mai redus – 17 participanți – sesiunea de lucru a fost extrem de dinamică și interactivă. Într-o mare măsură, participanții au expus o serie de greutăți și chiar nemulțumiri care vizează pe de o parte proiectele și mai apoi realizarea lucrărilor în cadrul programelor operaționale regionale derulate până în prezent, dedicate sprijinirii eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile în ceea ce privește blocurile de locuințe. Ideea de înființare și operaționalizare a unui ghișeu unic (One-Stop-Shop) care să asigure toate informațiile pentru realizarea unor proiecte de eficientizare energetică a condomiilor a fost bine primită, discuțiile despre modul în care acesta va fi organizat și operaționalizat urmând să fie analizat  prin consultarea unui grup cât mai mare de asociații de prorietari.

Sesiunile de întâlniri virtuale, prin forumuri de lucru vor continua, se vor pregăti chestionare în vederea realizării unor sondaje de opinie și centralizării nevoilor exprimate, a propunerilor formulate de asociații de proprietari și cetățeni, dar și a soluțiilor propuse de instituții și experți în domeniu cât și de către potențialii beneficiar.

 

MANAGER  DE  PROIECT,

Adrian – Amedeo  BERE – SEMEREDI

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share