Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna septembrie 2022

La sfârșitul lunii septembrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4540 șomeri (din care 2266 femei), rata șomajului fiind de 2,76 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,87 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,11 pp.
Din totalul de 4540 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 938 erau
beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3602 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce
privește mediul de rezidență, 691 șomeri provin din mediul urban și 3849 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor
înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (34,5 %). Cei cu studii gimnaziale reprezintă
34,3 % din totalul şomerilor înregistraţi. 16,9 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul
sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 11% din
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,3 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 659 persoane foarte greu ocupabile, 2725 greu ocupabile, 537 mediu ocupabile, iar 619 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share