Regiunea Vest are propriul Program Regional, aprobat de Comisia Europeană!

Programul Regional Vest prevede ca în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș să ajungă 1,18 miliarde de euro în ciclul financiar 2021-2027.

Fondurile europene nerambursabile vor fi folosite pentru investiții ce sprijină competitivitatea și susțin o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Scopul e acela de a îmbunătății calitatea vieții a locuitorilor din Regiunea Vest. În premieră, programul a fost elaborat ținând cont de nevoile și particularitățile Regiunii Vest, după consultări cu locuitorii și actorii din zonă. În același timp, el urmărește îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii Europene, cu accent pe digitalizare, inovare și investiții verzi. Tot în premieră, programul este gestionat direct de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management. Asta înseamnă reguli mai simple și mai clare, mai puțină birocrație, etape de evaluare mai scurte și o comunicare transparentă și accesibilă. Programul are  șapte  priorități destinate investițiilor:

Prioritatea 1 – Regiune inovatoare și competitivă – 236 milioane de euro
Se finanțează investiții care sprijină creșterea competitivității și digitalizarea întreprinderilor, dezvoltarea ecosistemului de inovare și a competențelor viitorului.

Prioritatea 2 –  Regiune smart – 34 milioane de euro
Se finanțează investiții care sprijină digitalizarea administrației publice și utilizarea de tehnologii de tip Smart city pentru interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri.

Prioritatea 3 – Regiune verde – 157 milioane de euro
Se finanțează investiții pentru eficientizarea energetică a clădirilor și crearea de noi spații verzi.

Prioritatea 4 – Regiune cu mobilitate mobilitate sustenabilă – 157 milioane de euro
Se finanțează investiții pentru creșterea capacității, calității și atractivității transportului public de călători.

Prioritatea 5 – Regiune conectată – 158 milioane de euro
Se finanțează investiții pentru creșterea conectivității și accesibilității în și din Regiunea Vest, inclusiv pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și dezvoltarea unui sistem de transport public regional.

Prioritatea 6 – Regiune educată și atractivă – 194 milioane de euro
Se finanțează investiții pentru acces la educație de calitate, condiții moderne de învățare și pentru valorificarea potențialului turistic.

Prioritatea 7 –  Regiune pentru oameni – 193 milioane de euro
Se finanțează investiții pentru creșterea calității spațiilor publice urbane, a obiectivelor de patrimoniu cultural și de infrastructură culturală publice.

Pot obține finanțare autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și cel nonguvernamental. În curând se va publica calendarul apelurilor de proiecte care urmează să fie lansate în perioada următoare, precum și primele Ghiduri ale solicitantului în consultare publică.

Elaborarea Programului Regional Vest 2021-2027  a presupus  corelarea acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene

  • O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă) – minimum 25%;
  • O Europă mai verde, fără emisii de carbon – minimum 30%;
  • O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională);
  • O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale);
  • O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 8%.

Rezumat-PR-Vest-2021-2027

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share