REGULAMENT DE UTILIZARE A TOBOGANELOR SI A BAZINELOR EXTERIOARE DIN CADRUL COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE

REGULAMENT DE UTILIZARE A TOBOGANELOR SI A BAZINELOR
EXTERIOARE DIN CADRUL COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE
TARGOVISTE


Capitolul I – Dispozitii generale

Art.1 Administrator: Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste
Art.2 Client: persoana fizica careia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare a
Strandului in baza unui abonament sau bilet.

Art.3 Prezentul Regulament stabileste raporturile dintre Administrator si clienti privind
utilizarea toboganelor si a bazinelor exterioare, drepturile, obligatiile si raspunderile
administratorului si clientului, in scopul desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de
agrement pentru care a fost realizat acest obiectiv de interes public.
Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplica personalului de deservire si paza,
clientilor, in functie de abonament sau bilet.
Art.5 In momentul achitarii serviciilor/cumpararea biletului de intrare/beneficiarii accepta
conditiile contractuale si/sau regulamentul de ordine interioara si isi asuma respectarea
acestuia. In cazul nerespectarii contractului si/sau regulamentului, Directia Complex Turistic
de Natatie nu isi asuma nici o responsabilitate si poate pretinde despagubiri pentru pagubele
produse de clienti.

Capitolul II – Reglementari si obligatii privind accesul, folosirea dotarilor si
desfasurarea diferitelor activitati specifice toboganelor si bazinelor exterioare

Art.6 (1) Accesul in incinta toboganelor si bazinelor exterioare, se face zilnic, conform
programului. Orice modificari ale orarului vor fi aduse la cunostinta clientilor prin afisare
afisare pe site-ul www.complexturisticnatatietargoviste.ro sau instiintari scrise, cand se
considera necesar.
(2) Accesul in incinta toboganelor si bazinelor exterioare se face conform orarului si in baza
biletului sau a abonamentului.
(3) Pentru siguranta clientilor, incinta toboganelor si bazinelor exterioare este supravegheata
cu camere video, inregistrari care vor putea fi folosite, in caz de nevoie, ca probe.
(4) Intrarea in incinta toboganelor si bazinelor exterioare se face doar cu bilet de intrare sau
abonament valabil. Administratia Complexului si personalul de paza sunt indreptatiti sa
verifice oricand biletele de intrare sau abonamentele, iar clientii sunt obligati sa le prezinte.
(5) Bilete sunt valabile pentru ziua respectiva si pentru o singura intrare. Pierderea sau
degradarea biletelor nu pot fi invocate la momentul controlului.

REGULAMENT DE UTILIZARE

Art.7 Orice persoana care beneficiaza de serviciile oferite de Complexul Turistic de Natatie
Targoviste are obligatia de a respecta indrumarile, instructiunile personalului si ale panourilor
de atentionare.
Art.8 In cazul utilizarii dotarilor intr-un mod neadecvat, fara respectarea
instructiunilor/regulamentelor, Complexul Turistic de Natatie Targoviste nu isi asuma
responsabilitatea pentru accidentele provocate de catre beneficiari.
Art.9 Este obligatorie folosirea slapilor in intreaga incinta a toboganelor si a bazinelor
exterioare. Beneficiarii vor acorda o atentie sporita la umezeala din zona bazinelor, a
toboganelor, a structurilor de otel, unde exista pericol de alunecare. Complexul Turistic de
Natatie Targoviste nu-si asuma raspunderea pentru accidentele cauzate in urma alunecarii ca
urmare a nerespectarii dispozitiilor prezentului regulament.
Art.10 In cazuri exceptionale sau din motive tehnice, Complexul Turistic de Natatie
Targoviste poate intrerupe activitatea, partial sau in totalitate. In acest caz, valoarea biletelor
de intrare sau ale oricaror servicii preplatite, nu se vor putea restitui.
Art.11 Beneficiarii beneficiaza de serviciile Complexului Turistic de Natatie Targoviste in
ordinea sosirii.
Art.12 Folosirea dotarilor si a toboganelor din incinta se face pe propria raspundere a
beneficirilor.

Capitolul III – Reguli de ordine interioara

Art.13 Angajatii au urmatoarele atributii:
– sa respecte programul de lucru;
– sa supravegheze in permanenta respectarea circuitului igienico – sanitar din bazine si
tobogane; dusul este obligatoriu inainte de intrarea si dupa iesirea din bazine;
– sa nu permita accesul persoanelor care nu stiu sa inoate in timpul desfasurarii orelor de
agrement pentru public;
– sa anunte administratorul despre problemele care intervin;
– sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului;
– sa nu permita persoanelor fara bilet / abonament sa intre in incinta;
– sa stampileze si sa vizeze biletele persoanelor care intra in incinta;
– sa urmareasca predarea cheilor de la dulapioare la parasirea incintei;
– sa pastreze ordinea si curatenia la locul de munca;
– sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Complex Turistic de Natatie
Targoviste si de utilizare a toboganelor si a bazinelor.

REGULAMENT DE UTILIZARE

Art.14 Obligatii si interdictii pentru clientii Complexului Turistic de Natatie Targoviste.
1. Este interzisa utilizarea toboganelor BLACK HOLE (Z6 si Z7) pentru copii sub 8 ani.
2. Este interzisa utilizarea toboganelor KAMIKAZE U1400 (Z3), KAMIKAZE U1000 (Z1),
SPACE BOWL (Z2) si TWISTER (Z4 si Z5) pentru copii sub 10 ani.
3. Copiii sub 14 ani pot utiliza toboganele doar prin asumarea raspunderii si sub
supravegherea permanenta a reprezentantilor legali, a parintilor sau a imputernicitilor adulti ai
acestora.
4. Copiii sub 14 ani care nu stiu sa inoate pot folosi bazinele doar sub supravegherea adultilor.
5. Clientii care au in grija lor copii minori, au obligatia de a respecta si indicatiile si
interdictiile afisate pe pictogramele asezate langa tobogane.
6. Copiii sub 3 ani au acces in bazinul pentru copii doar sub supravegherea permanenta a
parintilor, reprezentantilor legali sau a imputernicitilor acestora.
7. Copiii sub 14 ani au acces in incinta toboganelor si a bazinelor exterioare doar insotiti de
parinti, reprezentantii lor legali sau a imputernicitilor acestora.
8. Este interzis consumul de alimente si bauturi in bazine si pe tobogane.
9. Bazinele si toboganele trebuie parasite cu 15 minute inainte de ora inchiderii.
10. In incinta toboganelor si a bazinelor exterioare este interzisa prezenta persoanelor in stare
de ebrietate sau sub influenta substantelor halucinogene.
11. In incinta toboganelor si a bazinelor exterioare este interzisa introducerea obiectelor
contondente si periculoase.
12. In incinta toboganelor si a bazinelor exterioare este interzis accesul cu animale de
companie.
13. Se interzice utilizarea bazinelor si a toboganelor de catre persoane care acuza stari febrile,
boli contagioase, rani deschise sau se afla in stare de ebrietate sau sub influenta unor substante
halucinogene.
14. Inaintea utilizarii bazinelor si a toboganelor este obligatoriu folosirea dusului si a cuvei
pentru spalarea picioarelor.

REGULAMENT DE UTILIZARE

15. Utilizarea bazinelor si toboganelor se face doar in costum de baie. Reglementarea este
valabila si pentru copii.
16. Este obligatorie pentru copiii sub 3 ani, folosirea scutecelor speciale pentru apa.
17. Fumatul in incinta toboganelor si a bazinelor exterioare este permis doar in locurile
special amenajate.
18. Este interzisa utilizarea bazinelor sau a toboganelor daca suprafata corpului este unsa cu
ulei sau este cu nisip.
19. Este interzisa utilizarea sapunului, a gelului de dus sau a oricaror altor substante care pot
polua apa din bazine sau tobogane.
20. Este interzisa introducerea in bazine, pe tobogane sau in preajma acestora, a obiectelor
fragile/sticle, pahare, etc. sau a oricaror alte obiecte care pot provoca accidente sau vatamari
corporale.
21. Este interzis saritul, stropitul sau jocul cu mingea in bazine, acestea provocand
disconfortul altor persoane.
22. Sunt interzise folosirea si sezutul adultilor in bazinele pentru copii.
23. Este interzis consumul alimentelor in vestiare, bazine, pe tobogane si in jurul acestora, in
locurile de relaxare, precum si poluarea apei prin nerespectarea curateniei si a normelor
igieno-sanitare.
24. Este interzisa blocarea scarilor de la bazine.

Capitolul IV – Despagubiri

Art.15 Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste nu isi asuma raspunderea pentru
bunurile si valorile depuse in dulapuri si nici pentru obiectele lasate nesupravegheate in
cabine sau in orice loc din incinta complexului.
Art.16 Clientii vor preda obiectele gasite pe teritoriul complexului serviciului de paza si
securitate. Acestia au obligatia de a le prelua si in cazul in care proprietarul de drept al
bunului il revendica, predarea se va face in urma verificarii cartii de identitate si pe baza de
semnatura.
Art.17 Persoanele gasite vinovate de exploatarea defectuoasa a instalatiilor, toboganelor,
utilajelor, bunurilor complexului, cu buna stiinta sau din neglijenta, cei care provoaca acte de
vandalism sau sunt gasiti vinovati de furt, au obligatia de a suporta integral valoarea pagubei
produse. Impotriva acestora, Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste va actiona
contraventional sau penal. Parintii sunt obligati sa suporte orice paguba produsa de copilul lor
minor. La sesizarea nerespectarii regulamentului, orice persoana poate fi inlaturata de indata
din incinta complexului.

Capitolul V – Sanctiuni

Art.18 Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si
sanctiuni, dupa cum urmeaza :
– incalcarea regulilor prevazute in prezentul regulament de catre clienti vor fi sanctionate
cu avertisment verbal;
– incalcarea repetata a regulilor prevazute in prezentul regulament conduce la anularea
biletului sau a abonamentului si interzicerea accesului in incinta bazinului si/sau la
evacuarea din incinta Complexului;
– la suportarea integrala a pagubelor produse ca urmare a exploatarii defectuoase a
bunurilor din dotare.
Art.19 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de
distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror altor bunuri puse la dispozitie,
atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile si legislatia in vigoare.
Art.20 Personalul de deservire si paza a Complexului va consemna intr-un proces verbal
neregulile aparute, persoanele vinovate, sanctiunile aplicate, in caz contrar, vor suporta
cheltuielile de readucere la forma initiala a dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau a oricaror
altor bunuri deteriorate.
Art.21 Nerespectarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage
dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.
Art.22 Administratia Complexului nu isi asuma responsabilitatea pentru pagubele produse ca
urmare a nerespectarii prezentului Regulament de catre client, respectiv nu va acorda
despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube morale sau
materiale.
Art.23 Orice litigiu sau neintelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti, iar in cazul
nerezolvarii acestora, litigiile vor fi solutionate in instanta.

Capitolul VI – Dispozitii finale si tranzitorii

Art.24 Programul personalului de administrare a Complexului va fi stabilit de conducerea
Directiei Complex Turistic de Natatie Targoviste.
Art.25 Lista de preturi valabila, precum si orarul de functionare a Complexului sunt afisate la
intrare, langa casa de bilete si pe site-ul www.complexturisticnatatietargoviste.ro. Casa de
bilete se inchide cu o ora inainte de inchiderea Complexului.
Art.26 Administratorul isi rezerva dreptul de a opera orice alte modificari sau completari la
prezentul Regulament, ori de cate ori este necesar.

DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE
Director General (Administrator General)
ec. Eugen Pătraşcu

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share