Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

REGULAMENT FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL „ILEANA SĂRĂROIU” Ediţia a VIII -a, Târgovişte, 19 – 21 noiembrie 2021

Pe 25 septembrie 1936 s-a născut Ileana Sărăroiu, cea care avea să rămână alături de Maria Lătăreţu, Maria Tănase şi Ioana Radu în galeria selectă a marilor interprete de muzică populară românească.

A copilărit în localitatea Valea Voievozilor, într-o familie săracă, iar la vârsta de 11 ani, urca pe scena căminului cultural din satul natal, urmând ca apoi să cânte şi la Casa Culturală din Târgovişte.

După absolvirea Şcolii Populare de Artă din Târgovişte, Ileana Sărăroiu a plecat la Bucureşti, unde a cunoscut succesul cântând în diverse ansambluri, devenind apoi cunoscută în toată ţara.

Dăruirea totală, personalitatea uluitoare şi tehnica vocală de excepţie, i-au permis artistei să abordeze genuri muzicale diverse: romanţe, cântece populare, cântece de petrecere şi muzică uşoară.

Pentru a aduce omagiul binemeritat vieţii şi carierei celei care a fost Ileana Sărăroiu, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, duce mai departe tradiţia organizării festivalului care poartă numele interpretei şi care a ajuns anul acesta la a VIII-a ediţie.

Perioada şi locul de desfăşurare:

 • Ediţia a VIII-a a Festivalului – Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu” se va desfăşura în perioada 19 – 21 noiembrie 2021, la Casa Tineretului din Târgovişte (Clubul Studenţilor).

Scopul Festivalului:

 • Festivalul – Cconcurs Naţional „Ileana Sărăroiu”, ediţia a VIII-a, îşi propune să descopere tinere talente iubitoare de folclor şi dornice de a se afirma în peisajul muzicii populare româneşti.

Înscrierea în concurs şi condiţii de participare:

 • Concursul cuprinde secţiunea solişti vocali, la care se pot înscrie interpreţi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani.
 • Pentru înscrierea în concurs, concurenţii vor trimite pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa office@cjcd.ro sau pe fax la numărul 0245613112, până la data de 10 noiembrie 2021, următoarele documente:
 • fișa de participare (conform modelului anexat mai jos);
 • copia actului de identitate;
 • acordul privind prelucrarea datelor personale (conform modelului anexat mai jos);
 • declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist;
 • partitura cântecului ritmat cu care se prezintă în concurs (linia melodică – melodia în întregime şi cifrajul armonic în tonalitatea în care se cântă);
 • materiale video pentru preselecție.

Documentele incomplete duc la excluderea concurenţilor din preselecţie.

 • Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 50 lei şi va fi achitată în contul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: RO30TREZ27121G365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Concurenții vor face dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs, atașând documentelor trimise copia scanată a O.P-ului sau a documentului de transfer bancar.
 • Câştigătorii trofeului ediţiilor anterioare nu se mai pot înscrie la concurs.
 • Pentru realizarea preselecției, fiecare concurent va transmite un material filmat către organizatori. Concurenții vor realiza înregistrări video în care apar interpretând a capella cele două piese cu care s-au înscris în concurs.

Înainte de a începe interpretarea cântecului, concurenții trebuie să menționeze verbal, pe înregistrarea video, următoarele:

(1) numele și prenumele;

(2) vârsta;

(3) localitatea de domiciliu;

(4) titlul cântecului pe care îl va interpreta;

(5) numele solistului vocal din repertoriul căruia provine cântecul:

(6) cântecul este înregistrat pentru Concursul „Ileana Sărăroiu”, ediția a VIII-a, 2021.

Pentru înregistrare, cântecele trebuie interpretate live, iar materialul înregistrat trebuie să aibă o calitate corespunzătoare. Filmările trebuie să fie neîntrerupte, să nu aibă sunetul și imaginea modificate, pentru a putea fi evaluate corect. Se acceptă înregistrările video realizate cu telefonul mobil sau cu alte dispozitive de înregistrare audio-video. Nu este obligatoriu, însă este de preferat ca în materialul filmat participanții la preselecție să apară îmbrăcați în costum popular adecvat zonei pe care o reprezintă.

Repertoriul

 • Fiecare participant va prezenta în concurs două melodii: o doină sau o baladă (fără acompaniament, reprezentativă pentru zona din care provine) şi un cântec cu acompaniament orchestral, cu acelaşi specific etnofolcloric (piese culese ori repertoriu personal) sau o piesă din repertoriul Ilenei Sărăroiu.
 • Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Populară „Chindia” a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 8 minute.
 • În cazul în care la preselecții se vor prezenta mai mulți concurenți cu aceeași piesă din repertoriulul Ilenei Sărăroiu, concurenții vor fi rugați să stabilească împreună cu juriul o altă piesă cu care să se prezinte în concurs.

Preselecţia 

 • Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, va avea loc o preselecţie a interpreţilor. Aceasta se va realiza prin analizarea de către juriul concursului a unor materiale filmate realizate de concurenți și transmise către organizatori conform acestui regulament.
 • Evaluarea materialelor filmate primite de la concurenți și preselecția se vor efectua în perioada 11 – 12 noiembrie 2021. Evaluarea concurenților va fi realizată de către un juriu alcătuit din cinci membri, specialiști în domeniul muzical. La etapa de preselecție nu se admit contestații.
 • Rezultatele vor fi anunțate public vineri, 12 noiembrie 2021, prin afișare pe site-ul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița www.cjcd.ro și pe pagina de Facebook a acestuia.

Desfăşurarea festivalului-concurs

 • În data de 19 noiembrie 2021 vor avea loc repetițiile pentru concurs.
 • Concursul se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 20 noiembrie 2021.
 • Duminică, 21 noiembrie 2021, va avea loc concertul de gală al laureaţilor.
 • Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de către organizatori, ţinându-se cont de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării.
 • În timpul reprezentaţiei artistice, concurenţii vor purta costumul autentic al zonei pe care o reprezintă.
 • Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la programul de repetiţii, intrarea în concurs şi alte activităţi care fac parte din programul festivalului. Prezenţa la repetiţiile preliminare este obligatorie. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

Juriul concursului

 • Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc, din specialişti de prestigiu ai instituţiilor de profil din ţară.
 • Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.

Premiile concursului

 • Concurenţilor li se vor acorda diplome de participare şi alte însemne ale festivalului-concurs.
 • Juriul concursului va lua în calcul posibilitatea acordării următoarelor premii:

Trofeul festivalului – 3.000 lei

Premiul I – 2.000 lei

Premiul al II-lea – 1.600 lei

Premiul al III-lea – 1.200 lei

Premiul special al Consiliului Judeţean Dâmboviţa – 1.000 lei

Mențiunea 1 – 500 lei

Mențiunea 2 – 500 lei

 • Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislaţiei române în vigoare la data acordării acestora. Plata premiilor se face prin virament bancar.
 • Hotărârea juriului este irevocabilă.

Organizare

 • Cheltuielile de cazare și masă pentru candidaţii admişi în concurs, pe perioada 19 – 21 noiembrie 2021, vor fi suportate de organizatori.
 • Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.
 • Însoţitorii nu beneficiază de masă şi cazare, costurile fiind suportate de fiecare în parte. Aceştia vor fi îndrumaţi către locaţii convenabile.

Alte condiții

 • Desfășurarea Festivalului‐Concurs Național „Ileana Sărăroiu” va respecta măsurile impuse de legislație pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • Organizatorii își alocă dreptul de a aduce modificări regulamentului și condițiilor de desfășurare a festivalului în funcție de legislația în vigoare de prevenție împotriva răspândirii virului Covid-19 și de evoluția epidemiologică la data festivalului.
 • Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site‐ul organizatorilor.
 • Participarea la festival este condiționată de măsurile impuse de H.G. nr. 1090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (punctele 8, 10 și 11 ale art. 1 din Anexa nr. 3), cu modificările ulterioare.

Director Festival,

Florian – Dan Georgescu

Manager Centrul Județean de Cultură Dâmbovița

 


FIŞĂ DE PARTICIPARE

FESTIVALUL-CONCURS  NAŢIONAL „ILEANA  SĂRĂROIU”

Târgovişte, 19 – 21 noiembrie 2021

 

Numele şi prenumele participantului ………………………………………

Domiciliul ………………………………………………………………….

Vârsta …………………………………………………………………………

Data şi locul naşterii ……………………………… ………………………

Act de identitate ……….…………………………

CNP ………………………………………………

Profesia ……………………………………………

Premii obţinute la alte concursuri:

…………………………………………………………………….…………….….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………..……….……

Telefon ……………………………………………

E-mail ……………………………………………

Repertoriu în concurs:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 

 

Data                                                                                              Semnătura

Fişele de participare vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@cjcd.ro

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA

Protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea nr. 677/2001[1]

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA, persoană juridică română cu sediul în Municipiul Târgovişte, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.15, Judeţul Dâmboviţa, cod fiscal 26955672, în calitatea de beneficiar, având în vedere prevederile din Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aduce la cunoştinţa domnului/doamnei _________________________________ următoarele:

 1. Informaţiile oferite de dumneavoastră ce conţin date de identificare vor fi folosite în scopul întocmirii documentelor privind participarea la Festivalul – Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu”, ediţia a VIII-a, care se desfăşoară la Târgovişte, în perioada 19 – 21 noiembrie 2021.
 2. Stocarea datelor se va face numai pe durata desfăşurării activităţilor festivalului.

Manager,

Florian – Dan Georgescu

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA să folosească datele de identificare cu caracter personal, puse la dispoziţie, numai cu privire la desfășurarea Festivalului – Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu”, ediția a VIII-a.

Nume şi prenume

________________________                                                            Data

Semnătura

[1] NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau altă persoană.

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate şi manual, destinate încheierii contractelor de muncă sau de prestări servicii, emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor.

Conform Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată de către responsabilul cu protecţia datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share