Renovarea Energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI CORP B DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA”
Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște;

Titlu apel de proiecte: PNNR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1.

Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Oficial Media - Renovarea Energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița
Oficial Media – Renovarea Energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde;
Valoarea totală a proiectului: 2.190.896,86 lei;
Data începerii și finalizării proiectului: 07.07.2022 – 06.07.2024;
Codul proiectului: C5-B2.1.a-653.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din
fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,
Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share