”Renovarea energetică a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița – Corp C4”

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Târgoviște,  Februarie 2023

Renovarea energetică a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița – Corp C4

  • Beneficiar: UATMunicipiulTârgoviște;

Titluapel de proiecte: PNNR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda2.

Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării -Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnicepentru implementarea investițiilor. 

Obiectiv general:Tranziția către un fond construit rezilient și verde;

Valoarea totală a proiectului:4.574.639,51lei;

  • Data începerii și finalizării proiectului: 02.2023 – 07.02.2025;

Codulproiectului: C5-B2.1.a-1503.

  • Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,

Tel. (0245)613928;(0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr/ (https://www.facebook.com/PNRROficial/)

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share