Restructurarea CEH continuă… zero lei pentru plăţile compensatorii acordate minerilor și  se merge pe reconversie profesională

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere.

Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018. CEH S.A. ”în insolvență” va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018, care prevede pentru anul 2022 suma de 48.051 mii lei, pentru acoperirea costurilor excepționale. Având în vedere prevederile art.21 alin. (5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează, creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. Astfel, suma supusă aprobării pentru acoperirea costurilor excepționale pentru închiderea minelor necompetitive, fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr.C(2018)1001/final din 16 februarie 2018 este de 43.246 mii lei, după reținerea a 10% din valoarea inițială. Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA ”în insolvență” se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara–S.A.”în insolvență” pentru anul 2022, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final.

Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale s-a  acordat un  ajutor de stat în sumă de 43.246 mii lei, în următoarea structură:  costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă  – 0 mii lei;  costuri cu reconversia profesională 145 mii lei; costuri de închidere subterană- 0 mii lei ; costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere 31.811 mii lei; costuri de recultivare a suprafețelor 11.290 mii lei. Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa la proiectul de act normativ. Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara-S.A ”în insolvență” a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii. Ajutorul de stat în sumă totală de 43.246 mii lei pentru anul 2022, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022. Ajutorul de stat pentru anul 2022,care face obiectul prezentului proiect de act normativ, este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.”în insolvență”. Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2016)7719 final, din data de 8 aprilie 2016, modificată și completată prin Decizia nr. Decizia nr. C (2018) 1001 final, din data de 16.02.2018.

hg CEH

Dacă citiți cu atenție cele cuprinse mai sus, minerii nu vor beneficia de plăți compensatorii, banii fiind alocați pentru reconversie profesională și reabilitarea fostelor exploatări și recultivarea suprafețelor.

Iar zilele trecute, ministrul Virgil Popescu a ieșit public în care, recunoaște că va implementa PNRR-ul, că se mențin obiectivele asumate de România de decarbonare, respectiv eliminarea cărbunelui ( huila) din producția de energie. Discuțiile privitoare la situația CEH, cu comisarul european pentru concurență,  s-a purtat în două rânduri, în 16 martie a.c și zilele trecute, subiectul  principal fiind punerea în siguranță a minelor din Valea Jiului.

”Vreau să îi mulțumesc Comisarului European pentru Concurență Margrethe Vestager pentru suportul pe care îl acordă țării noastre. Am avut împreună o discuție productivă pe teme importante precum CEH, CEO și PNRR, componenta pe energie. În ceea ce privește CEO am transmis că menținem parcursul programului de restructurare și creștem producția de energie electrică în această perioadă. Totodată, ne menținem obiectivele asumate de țara noastră de decarbonare și de realizare a investițiilor necesare în noi unități de producție a energiei și, totodată, ne adaptăm situației de securitate pentru a diversifica rutele de aprovizionare și pentru întărirea securității energetice” a spus  ministrul Virgil Popescu.

Acum, se așteaptă o nouă de Ordonanță de Urgență  care, va avea stipulat un articol ce va preciza, clar, ca noul Complex Energetic se va înființa într-un termen de 90 zile după publicarea în Monitorul Oficial, noua societate construindu-se  pe scheletul SNÎMVJ, cu modificarea obiectului de activitate.

”Vești bune pentru România și de la Berlin. După reuniunea P-TECC, de la Praga, în seara asta am avut o întâlnire de lucru cu Ariel Porat, directorul pe zona Europa al companiei Siemens Energy, care a transmis că sunt interesați să investească în țara noastră. Au deschis un HUB regional de servicii în domeniul energiei, IT și cyber security. În prezent sunt deja angajate 100 de persoane, urmând să fie create alte 1.200 noi locuri de muncă. De asemenea, vor să se implice în procesul de tranziție, de la cărbune la gaze naturale, prin investiții în producția de hidrogen, în stocaj și în dezvoltarea sistemului energetic. Le-am transmis că România susține proiectele de investiții în energie. La întâlnire a participat și E.S. Adriana-Loreta Stănescu – Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Federală Germania. Mâine voi participa la conferința Berlin Energy Transition Dialogue, unde voi avea întâlniri bilaterale cu ministrul azer al Energiei Parviz Shahbazov și cu Oliver Krischer, secretar de stat în Ministerul federal al Economiei și Protecției Climei – Germania„ a trasmis aseară, ministrul Energiei.

La sfârșitul lunii martie vom  fi lansate call-uri de proiecte, care vor fi finanțate cu fonduri din PNRR, în valoare de 960 milioane euro, care vor genera o capacitate suplimentară de producere a energiei electrice de 260 MW. Iar prin Fondul de Modernizare în această toamnă vor fi depuse proiecte pentru dezvoltarea capacităților de producere a energiei, cu o valoare de 2,8 miliarde euro.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share