Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu trebuie să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din regiune

Spitalelor din România le-a fost pusă la dispoziție în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) o axă pentru investiții în echi­pamente și materiale destinate re­ducerii riscului de infecții noso­co­miale, bugetul total alocat fiind de 150.380.000 de euro.
Prin Consiliul Județean Hunedoara, entitate căreia îi este subordonat Sa­na­toriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, a fost posibilă finanțarea  unui proiect intitulat  ” Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice pentru reducerea de infecții nosocomiale la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu”  prin care se face  achiziția de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.
Primul obiectiv vizează îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a microorganismelor și de efectuare a antibiogramei. Al doilea obiectiv presupune achiziția de sisteme de decontaminare a aerului din încăperi, sistem cu abur și dezinfectant pentru decontaminare și dezinfecție rapidă, sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avanasate pentru dezinfecție, sisteme de control a igienei mâinilor și echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe suprafețe.
Valoarea proiectului este de 1.538.070 lei.

După schimbarea conducerii spitalului, noua echipă managerială, constituită din managerul Ancuța Suciu și directorul medical dr. Răzvan Roșu, își dorește ca  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, din județul Hunedoara să devină cel mai bun furnizor de asistență medicală pe specialitatea Pneumoftiziologie din întreaga regiune, prin îmbunătățirea calității actului medical și  diversificarea serviciilor oferite populației,  cu respectarea drepturilor pacienților.

Sanatoriul  se adresează tuturor pacienților cu afecțiuni respiratorii, cu preponderență  celor care locuiesc în Valea Jiului și în alte zone miniere sau celor care au lucrat în siderurgie,  în mediul toxic, etc.  Aceștia se pot prezenta la investigațiile medicale, conform protocolului agreat cu medicii de familie sau alți medici specialiști,  cu bilet de trimitere și pot beneficia acum și de internări de o zi.

” Au existat unele neconcordanțe birocratice și organizatorice pe care le-am rezolvat, alături de colegii mei.  Acum pacienții noștri trebuie să știe că de acum încolo, indiferent care va fi medicul care îi va prelua sau dacă au vreo preferință anume,  indi­fe­rent cărui medic i se adresează din cei șase: dr. Ionel Circo – medic primar pneumolog, dr. Matei Giurgiu – medic primar pneumolog, dr. Răzvan Roșu – medic specialist pneumolog, dr. Radu Julean – medic spe­cialist pneu­mo­log, dr. Ioana Iovan – medic spe­cia­list pne­u­molog, dr Iulia Roșu  – medic specialist pneumolog dacă situa­ția o cere, pot beneficia de in­ter­nare de zi, pe baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate.
Bineînțeles, a­cest aspect va fi stabilit de către doctor, în funcție de starea de sănătate și specificul afec­ți­u­nilor fiecăruia.
Ne bu­curăm că s-a re­glementat acest lu­cru, până acum, internări de zi  se puteau face doar la  un singur medic, fiind complicat pentru flui­dizarea actului medical, dar și pen­tru timpii de aștep­tare ai pacientului.
Condițiile în sanatoriul nostru s-au îmbunătățit de-a lungul anilor, prin ultimele investiții realizate și de aceea mă adresez pacienților din Valea Jiului și din județul Hunedoara să aibă încredere în noi,  în colegii mei tineri și ambițioși, avem un colectiv tânăr, specialiști dedicați profesiei, capabili să-i asculte, dar mai ales să le înțeleagă cu adevărat nevoile, să le poată oferi încredere și siguranță  și care,  urmăresc  permanență dorința  perfectionare și interconexiunea și cu alte domenii medicale.
Acum, ne consacrăm unui act medical bazat pe respect, atitudine de înțelegere și de găsire a celor mai bune soluții,  pentru pacienții noștri.

Urmărim totodată  să diversificăm serviciile medicale, astfel că vom oferi pa­ci­enților un nou segment de in­ves­tigații, unele specifice pentru diag­nos­ticul, tratamentul și evaluarea per­soanelor cu apnee în somn, forma obstructivă” a ținut să declare managerul Ancuța Suciu.

Apneea de somn obs­truc­tivă este de­finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab­dominale, da­to­rate unui obstacol ( polipi nazali, for­ma­țiuni adenoide, de­viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul­monară, obe­zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante ).

Simptomele pot fi diurne ( cefalee ma­tinală, oboseală diurnă, lip­sa de concentrare, deficit de atenție, scă­derea libidoului ) și nocturne ( sfo­răit, pauze de apnee în somn relatate de pacient sau de partenerul de pat, somn neodihnitor, neliniște ). Diagnos­ti­cul și evoluția se formulează pe baza po­ligra­fiei nocturne cardio-respira­torii, iar tra­tamentul implică folosirea Venti­lației Non-Invazive de tip CPAP (presiu­ne pozitivă în căi aeriene de tip con­ti­nuu) și BiPAP (presiune pozitivă în căi ae­riene cu două nivele pre­sio­nale), aso­ciat tratamentului comor­bi­dităților.

”Apneea de somn obs­truc­tivă este de­finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab­dominale, da­to­rate unui obstacol ( polipi nazali, for­ma­țiuni adenoide, de­viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul­monară, obe­zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante ).  Funcționarea optimă a corpului și a minții depinde foarte mult de calitatea și can­titatea somnului.

Pe­ri­oa­dele de somn întrerupt sau re­dus ca­litativ pot conduce, în timp, la ma­­ni­festări fiziologice gra­ve, cu im­pact de pro­porții asupra orga­nismului. Netra­tate, acestea pot induce apariția unor noi afecțiuni sau com­plicații.

În cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu există aparatura necesară investigațiilor și iniţierii tratamentului ăn cadrul SASO”  a ținut să spună și directorul medical al sanatoriului,  dr. ROȘU RAZVAN-ALEXANDRU Medic specialist Pneumologie cu competență în somnologie nivelul I si II.

Pen­tru mai multe informații și pro­gra­mări puteți suna la nu­­mărul de telefon: 0254248884, mobile 0738693116 si 0735635702 sau la adresa de e-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro ori pe pagina de Facebook: Sanatoriul Geoagiu

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin