Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Se urmărește îmbunătățirea mediului de afaceri în UE

 Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă menită să faciliteze extinderea utilizării instrumentelor și a proceselor digitale de către întreprinderi în domeniul dreptului societăților comerciale din UE. Propunerea urmărește să faciliteze operațiunile transfrontaliere ale întreprinderilor și să sporească transparența și încrederea întreprinderilor prin punerea la dispoziția publicului a mai multor informații cu privire la acestea la nivelul UE.

De asemenea, aceasta va reduce birocrația pentru întreprinderile transfrontaliere, ceea ce va permite realizarea unei economii de aproximativ 437 de milioane EUR pe an în ceea ce privește sarcinile administrative, datorită unui certificat UE al societății sau aplicării principiului „doar o singură dată”. Propunerea va contribui la digitalizarea în continuare a pieței unice și va ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își desfășoare activitatea în UE.

ce propuneri

Pentru a reduce birocrația și sarcina administrativă pentru întreprinderile transfrontaliere, normele propuse includ:

  • aplicarea principiului „doar o singură dată”, astfel încât întreprinderile să nu fie nevoite să furnizeze din nou informații atunci când înființează o sucursală sau o societate într-un alt stat membru. Informațiile relevante pot fi schimbate prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului (BRIS);
  • un certificat UE al societății, care conține un set de informații de bază cu privire la societăți, care va fi disponibil gratuit în toate limbile UE;
  • un model standard multilingv de procură UE digitală care va autoriza o persoană să reprezinte societatea în alt stat membru;
  • eliminarea formalităților, cum ar fi necesitatea unei apostile sau a traducerilor autorizate pentru documentele societății.

Îmbunătățirea transparenței și a încrederii în activitățile transfrontaliere

Propunerea actualizează normele UE existente pentru societățile comerciale (Directiva (UE) 2017/1132) pentru a le adapta în continuare la evoluțiile digitale și la noile provocări și pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea pe piața unică.

Pentru a asigura o mai mare transparență și încredere în întreprinderi, normele propuse vizează: asigurarea faptului că informațiile importante cu privire la societăți (de exemplu, cu privire la parteneriate și grupuri de societăți) sunt puse la dispoziția publicului, în special la nivelul UE, prin intermediul BRIS; facilitarea căutărilor de informații despre societățile din UE, permițând efectuarea de căutări prin intermediul BRIS și, în același timp, prin intermediul altor două sisteme ale UE care interconectează registrele naționale ale beneficiarilor reali și registrele de insolvență; asigurarea faptului că datele cu privire la societăți care figurează în registrele comerțului sunt exacte, fiabile și actualizate, de exemplu prin efectuarea de verificări ale informațiilor cu privire la societăți înainte ca acestea să fie înscrise în registrele comerțului în toate statele membre. Propunerea urmează acum să fie discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Se propune ca, odată adoptată, statele membre să aibă la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share