13/06/2021

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ARE NEVOIE DE LEMN ROMÂNESC

Joi, 27 mai 2021, susținând inițiativa de constituire a unui Consiliu al Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, s-a desfășurat la București o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții unor organizații reprezentative din sectorul silvic – Asociația Administratorilor de Păduri, Asociația Producătorilor de Mobilă din România, Asociația Proprietarilor de Păduri Nostra Silva, Asociația Prolemn, PEFC – România, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, specialiști în comunicare și reprezentanți ai mass-media.
Discuțiile s-au bucurat de un consens larg în ceea ce privește necesitatea de a dezvolta un proiect comun, care să susțină dialogul în cadrul sectorului și să genereze un vehicul de comunicare credibil și reprezentativ pentru promovarea unei imagini corecte a sectorului silvic și a lucrătorilor din acest sector.
Domnul ministru Tanczos Barna a dat curs invitației si a participat la un panel de discuții, însoțit de  consilier Porszolt Levente și  Șerban Davidescu – directorul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”.
Organizațiile participante au solicitat intervenția conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru corectarea informațiilor transmise în spațiul public de către anumiți reprezentanți ai autorității publice, urmare a interpretării eronate a datelor din Inventarul Forestier Național, prin care s-a lansat falsa idee că din pădurile României dispar anual cca. 20 mil mc de lemn, ca fiind recoltat ilegal.
Această cifră a fost folosită inclusiv în comunicările oficiale cu instituțiile europene generând denigrarea și decredibilizarea întregului sector silvic, fiind folosită ca justificare pentru adoptarea unei legislații excesive și opresive asupra sectorului silvic și, poate cel mai grav lucru, se află la baza declanșării unor proceduri de infringement inițiate de Comisia Europeană împotriva României.
Domnul ministru Tanczos Barna a dat asigurări că în perioada următoare va iniția o dezbatere cu specialiști din cadrul INCDS ”Marin Drăcea”, cu specialiști din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, precum și cu specialiști din cadrul Facultăților de Silvicultură, pentru a clarifica rezultatele IFN ciclul II privind volumul de lemn recoltat.
In mod oficial, atât INCDS ”Marin Drăcea” cât și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au precizat că ”volumul de 38 milioane mc, ca recoltă medie anuală, nu a fost recepționat de comisia de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la finele ciclului II al IFN”.
Întregul sector silvic privește cu încredere către această viitoare dezbatere, care cel mai probabil va clarifica definitiv lucrurile și va prezenta opiniei publice realitatea.
Pe parcursul întâlnirii, organizațiile participante au mai pus în dezbatere, între altele:
• Obligativitatea obținerii acordului de mediu pentru amenajamentele silvice care blochează luni întregi activitatea ocoalelor silvice și recoltarea lemnului, fiind afectată atât aprovizionarea populației cât și și a operatorilor economici, cu impact negativ incusiv asupra bugetului de stat;
• Sincopele în funcționarea SUMAL 2.0, în special pe componenta de marcare a lemnului care creează blocaje majore la punerea în valoare și nemulțumirea proprietarilor de păduri care au încheiate contracte de prestări servicii cu ocoalele silvice;
• Subfinanțarea sectorului silvic și posibilitățile reale de accesare a fondurilor europene și dezvoltarea de proiecte, valorificând oportunitățile de finanțare din Planul Național de Reziliență și Redresare;
• Necesitatea elaborării de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a Raportului privind starea pădurilor României pentru anul 2019 și 2020, conform prevederilor Codului Silvic;
• Necesitatea elaborării și adoptării unei Strategii Forestiere Naționale – România neavând o astfel de strategie de mai bine de 10 ani;
• Stoparea denigrării sectorului silvic, a silvicultorilor, dar și a celorlalți lucrători care își desfășoară activitatea în acest sector, fiind readuse în atenție cazurile de pădurari uciși și cele ale silvicultorilor care au căzut victime ale agresorilor în timp ce apărau pădurea;
• Susținerea scăderii cotei de TVA la 5 % pentru lemnul de foc și analizarea posibilității de extindere a acestei cote diminuate pentru toate categoriile de materiale lemnoase.
Concluzia unanimă a acestei dezbateri este aceea că societatea românească are nevoie de lemn românesc, cu proveniență certificată, recoltat din păduri administrate și gestionate durabil de silvicultori profesioniști.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share