31/07/2021

Sprijin pentru companiile active în sectorul cultural independent din București

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească de 610 mii de euro (aproximativ 3 milioane RON) menită să sprijine companiile active în sectorul cultural independent din București, în contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

 În cadrul acestui sistem, sprijinul public va lua forma unor granturi directe.

Scopul schemei este de a atenua nevoile de lichiditate cu care se confruntă beneficiarii din cauza măsurilor restrictive pe care guvernul român a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului.

Sprijinul public va acoperi anumite costuri suportate de beneficiari în perioada august – decembrie 2020: (i) cheltuieli de închiriere pentru sediul central / biroul operațional, până la o sumă maximă de 4.020 EUR (20.000 RON) pe lună; (ii) cheltuieli cu utilitățile publice (de ex. căldură, electricitate, apă, canalizare, deșeuri, gaze naturale); (iii) salarii și contribuții pentru maximum 3 angajați, plafonat la salariul minim lunar național. Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condițiile stabilite în Cadrul temporar. În special, ajutorul (i) nu va depăși 1,8 milioane de euro per beneficiar și (ii) va fi acordat cel târziu la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă în economia unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și condițiile stabilite în Cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura conform normelor UE privind ajutoarele de stat.

Mai multe informații despre Cadrul temporar și alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a gestiona impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă pe Registrul ajutoarelor de stat cu numărul de caz SA.62608 de pe site-ul Comisiei dedicat concurenței, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

REDACTAT:

Vlăduţ Andreescu – manager ED Târgovişte

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share