“Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” (încheiere proiect)

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul “Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” (cod MySMIS 149725), confinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost dotarea cu echipamente/ dispozitive electronice pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, respectiv crearea unei rețele LAN și cu accesibilitatea wireless care să susțină activitățile didactice desfășurate în regim online pentru 921 de studenți care beneficiază de burse sociale și burse sociale ocazionale, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în vederea creșterii gradului de accesibilitate și conectivitate în învățământul universitar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Asigurarea în bune condiții a procesului educațional pentru 921 de studenți care beneficiază de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS – COV 2, prin achiziționarea de echipamente/dispozitive electronice pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, constând în computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, table interactice, tablete grafice, videoproiectoare, ecrane de proiecție, camere web, sisteme de videoconferință;

2. Achiziționarea de către Universitatea de Vest din Timișoara de bunuri și servicii pentru realizarea rețelei LAN, echipamente infrastructură și software rețea cu puncte de acces pentru facilități wireless, în vederea îmbunătățirii infrastructurii tehnologice actuale pentru susținerea în bune condiții a activităților didactice în regim online cu accesibilitate din toate spațiile UVT, atât didactice, cât și de cazare pentru studenți.

Rezultate obținute:

Rezultatul 1:

decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, monitoare;
decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere portabile, computere All-in-One, computere portabile, tablete grafice, server;
decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Videoproiector, ecran proiecție, cameră web, table interactive, sistem videoconferințe;
procedura de achiziție de servicii de promovare şi publicitate proiect;

Rezultatul 2:

1 grafic de implementare respectat (activitățile realizate conform planificarii, obiectivele realizate, indicatorii atinși);
1 set dproceduri specifice de implementare elaborate și diseminate;
rapoarte de progres și cererile de prefinanțare/rambursare/plata depuse conform graficului de depunere;
planificarea, monitorizarea, controlul și evaluarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia în condițiile menționate în cererea de finanțare și contractul de finanțare;
Proceduri de lucru actualizate permanent pe toată durată de implementare a proiectului.

Rezultatul 3:

Măsuri de informare și publicitate implementate:
1 anunț/comunicate de presă la începutul implementăriii proiectului concretizat în 4 apariții în media online/offline;
1 anunț/comunicate de presă la finalizarea implementăriii proiectului;
21 afișe dimensiune A3 amplasate în locațiile de implementare a proiectului;
1 Panou de informare (placă permanentă);
promovarea online a proiectului pe site-ul institutiei (inclusiv link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul instituției);
etichete autocolante pentru echipamentele decontate sau achiziționate prin proiect ;
transmiterea de informații privind finanțarea proiectului și a utilizării corecte a echipamentelor /dispozitivelor electronice în cadrul activității didactice cu grupul țintă.

Rezultatul 4:

1 rețea LAN realizată cu puncte de acces pentru conectivitate wireless.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate la data de 02.08.2021.
Proiectul s-a derulat în Municipiului Timisoara, Județul Timis, în perioada 02.08.2021-01.08.2022, conform contractului de finanțare şi a avut o valoare totală de 794.041,90 lei, din care:
finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 674.935,62 lei;
finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 103.225,44 lei;
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.880,84 lei.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share