24/10/2021

“Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cod MySMIS 149725, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu echipamente/ dispozitive electronice pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, respectiv crearea unei rețele LAN și cu accesibilitatea wireless care să susțină activitățile didactice desfășurate în regim online pentru 921 de studenți care beneficiază de burse sociale și burse sociale ocazionale, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în vederea creșterii gradului de accesibilitate și conectivitate în învățământul universitar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Asigurarea în bune condiții a procesului educațional pentru 921 de studenți care beneficiază de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS – COV 2, prin achiziționarea de echipamente/dispozitive electronice pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, constând în computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, table interactive, tablete grafice, videoproiectoare, ecrane de proiecție, camere web, sisteme de videoconferință;

2. Achiziționarea de către Universitatea de Vest din Timișoara de bunuri și servicii pentru realizarea rețelei LAN, echipamente infrastructură și software rețea cu puncte de acces pentru facilități wireless, în vederea îmbunătățirii infrastructurii tehnologice actuale pentru susținerea în bune condiții a activităților didactice în regim online cu accesibilitate din toate spațiile UVT, atât didactice, cât și de cazare pentru studenți.

Rezultate așteptate:

Rezultatul 1:

– decontarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii pentru realizare rețea LAN – echipamente infrastructură și software rețea UVT;

– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, monitoare;

– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere portabile, computere All-in-One, computere portabile, tablete grafice, server;

– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Videoproiector, ecran proiecție, cameră web, table interactive, sistem videoconferințe;

– procedura de achiziție bunuri și servicii pentru realizare rețea LAN – echipamente infrastructură și software rețea UVT pentru accesibilizare în scop utilizare wireless;

– procedura de achiziție de servicii de promovare şi publicitate proiect;

Rezultatul 2:

– 1 grafic de implementare respectat (activitățile realizate conform planificării, obiectivele realizate, indicatorii atinși);

– 1 set de proceduri specifice de implementare elaborate și diseminate;

– rapoarte de progres și cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse conform graficului de depunere;

– planificarea, monitorizarea, controlul și evaluarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia în condițiile menționate în cererea de finanțare și contractul de finanțare;

– actualizarea procedurilor de lucru pe toată durată de implementare a proiectului în vederea îmbunătățirii lor.

Rezultatul 3:

Măsuri de informare și publicitate implementate:

– 2 anunțuri/comunicate de presă (unul la începutul și unul la finalizarea proiectului) concretizate prin minim 4 apariții în media online/offline;

– 21 afișe dimensiune A3 amplasate în locațiile de implementare a proiectului; 1 Panou de informare (placă permanentă);

– promovarea online a proiectului pe site-ul instituției (inclusiv link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul instituției);

– etichete autocolante pentru echipamentele decontate sau achiziționate prin proiect ;

– transmiterea de informații privind finanțarea proiectului și a utilizării corecte a echipamentelor /dispozitivelor electronice în cadrul activității didactice cu grupul țintă.

Rezultatul 4:

– 1 rețea LAN realizată pentru implementarea proiectului cu puncte de acces pentru conectivitate wireless.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate la data de 02.08.2021.

Proiectul se derulează în Municipiului Timișoara, Județul Timiș, în perioada 02.08.2021-01.02.2022, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 794.041,90 lei, din care:

– finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 674.935,62 lei;

– finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 103.225,44 lei;

– cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.880,84 lei.

„Proiect cofinanțat din fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Competitivi împreună”

Distribuie acest articol Oficial Media
Share