Târgoviște, istorica Cetate Voievodală și Mitropolitană – Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon cu ocazia manifestărilor legate de Ziua Culturii Naționale

   

Ziua Culturii Naționale reprezintă un moment privilegiat de a aprofunda rolul culturii și al spiritualității în viața cotidiană a comunității noastre locale, în educația și formarea integrală a tinerei generații, precum și în misiunea pastorală a Bisericii noastre străbune.
   Instituirea acestei sărbători în ziua aniversării nașterii omului complex al culturii române, Mihai Eminescu, reprezintă o alegere potrivită, deoarece el a sintetizat în opera sa trăsăturile, aspirațiile și experiența de viață dominantă a națiunii noastre, reușind să exprime, ca nimeni altul, frumusețea și sensibilitatea sufletului românesc.
   Ca fenomen profund uman, cultura reprezintă tot ceea ce, sub inspirație dumnezeiască, omul a creat pe tărâm spiritual, ca expresie a preocupărilor, căutărilor și a certitudinilor sale, ca rod al experienței sale de viață, al înțelepciunii acumulate și ca răspuns la provocările existenței. Ea reprezintă tezaurul de gândire, experiență și înțelepciune al omului, pus în slujba semenilor săi, care poartă amprenta tuturor generațiilor trecute, călăuzește spre descoperirea sensului vieții și oferă speranță, certitudini, lumină și bucuria cunoștinței. Cultura umană este purtătoare acelei prezenței unice, inefabile și discrete a Creatorului care inspiră tot binele și frumosul pe care acest domeniu îl transpune, prin cuvânt, imagine și semn, generând solidaritate și comuniune, precum și inspirând generațiile spre a înainta, cu mare curaj, spre viitor.
   Târgoviște, istorica Cetate Voievodală și Mitropolitană munteană este un oraș simbol pentru cultura și spiritualitatea ortodoxă și românească, fiindcă aici a funcționat cel mai vechi centru tipografic de la noi, fundamentat pe opera remarcabilă a Ieromonahului Macarie, autorul primului Liturghier ortodox tipărit din lume. Cu responsabilitate și osârdie, opera acestui deschizător de drumuri a fost continuată, apoi, de nenumărate alte personalități ale istoriei noastre naționale, de numele orașului nostru legându-se, nu doar o fructuoasă activitate tipografică, dar și o bogată efervescență literară, artistică și muzicală. De la opera sapiențială a Sf. Voievod Neagoe Basarab până la cea tipografică a Sf. Ier. Antim Ivireanu sau de la Pravila cea Mare, până la opera literară a lui Ienăchiță Văcărescu și de la opera enciclopedică a lui Ion Heliade Rădulescu până la cea a Școlii prozatorilor târgovișteni, totul, în istoria acestor locuri, vorbește despre rodnicia spiritualității și a culturii, sub influența generoasă și fertilă a cuvântului Evangheliei lui Hristos, care domină întreaga noastră cultură medievală românească.
   Avem responsabilitatea, împreună, de a promova valorile și identitatea culturii noastre românești, cu intensitate și cu vigoare, pentru a ne bucura de comuniunea spirituală cu înaintașii noștri și a oferi noilor generații sensul autentic al vieții, așa cum a fost el încriptat de Creator în cultura umană și cum l-au descoperit și trăit cei de dinaintea noastră.
   Încrezător în puterea spiritualității și a culturii, ca spații ale lucrării lui Dumnezeu, de a contribui la clădirea unui viitor mai bun pentru neamul și țara noastră, invoc asupra tuturor binecuvântarea milostivă a lui Dumnezeu!

† N I F O N

Arhiepiscop şi Mitropolit

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share