Un NOU serviciu medical pentru pacienți, prin Ambulatoriul de Specialitate Integrat

Sanatoriul Geoagiu din județul Hunedoara va oferi pacienților un nou segment de investigații, unele specifice pentru diagnosticul, tratamentul și evaluarea persoanelor cu apnee în somn, forma obstructivă. Perioadele de somn întrerupt sau redus calitativ pot conduce, în timp, la manifestări fiziologice grave, cu impact de proporții asupra organismului. Netratate, acestea pot induce apariția unor noi afecțiuni sau complicații.

” Urmărim să diversificăm serviciile medicale, astfel că vom oferi pa­ci­enților un nou segment de in­ves­tigații, unele specifice pentru diag­nos­ticul, tratamentul și evaluarea per­soanelor cu apnee în somn, forma obstructivă.  Simptomele pot fi diurne ( cefalee ma­tinală, oboseală diurnă, lip­sa de concentrare, deficit de atenție, scă­derea libidoului ) și nocturne ( sfo­răit, pauze de apnee în somn relatate de pacient sau de partenerul de pat, somn neodihnitor, neliniște ).

Diagnos­ti­cul și evoluția se formulează pe baza po­ligra­fiei nocturne cardio-respira­torii, iar tra­tamentul implică folosirea Venti­lației Non-Invazive de tip CPAP (presiu­ne pozitivă în căi aeriene de tip con­ti­nuu) și BiPAP (presiune pozitivă în căi ae­riene cu două nivele pre­sio­nale), aso­ciat tratamentului comor­bi­dităților.
Pen­tru mai multe informații și pro­gra­mări ne puteți contacta la nu­­mărul de telefon 0254248884 sau la adresa de e-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro ori pe pagina de Facebook: Sanatoriul Geoagiu”, a transmis  ec. Letiția Mirela Pleșa-Popescu, managerul Sa­na­toriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
Potrivit spe­cialiștilor, funcționarea optimă a corpului și a minții depinde foarte mult de calitatea și can­titatea somnului. Pe­ri­oa­dele de somn întrerupt sau re­dus ca­litativ pot conduce, în timp, la ma­­ni­festări fiziologice gra­ve, cu im­pact de pro­porții asupra orga­nismului. Netra­tate, acestea pot induce apariția unor noi afecțiuni sau com­plicații.
”Respiri mai ușor cu un somn odihnitor!  Apneea de somn obs­truc­tivă este de­finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab­dominale, da­to­rate unui obstacol cum ar fi: polipii nazali, for­ma­țiuni adenoide, de­viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul­monară, obe­zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante , a spus și dr. ROSU RAZVAN-ALEXANDRU Medic specialist Pneumologie cu competența în somnologie nivelul I si II.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share