Uniunea Europeană are doar trei opțiuni pentru a asigura materii prime critice: import, minerit și reciclare

 Universitatea din Petroșani a organizat în par­te­neriat cu INCD INSEMEX Petroșani simpozionul internațional  SIMPRO 2022.

Ajuns la cea de a zecea ediție,   acesta a reunit specialiști  din me­diul academic și din industrie, fiind pre­zenți oameni de știință, cercetători, manageri, ingineri și doctoranzi din țară și străinătate.
Manifestarea, derulată timp de trei zile, s-a conturat sub egida Ministerului Edu­cației, Academiei Oamenilor de Știință din România, Academiei de Științe Teh­nice din România, Asociației Ge­nerale a Inginerilor din România și Autorității Na­țio­nale pentru Cercetare Științifică, în par­teneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, Inspecția Muncii, Asociația Absolvenților Universității din Petroșani – ALUMNI, Sindicatul CDPM din Universitatea din Petroșani, Socie­ta­tea Națională a Sării – SALROM, INCDPM „Alexandru Darabonț” București, Total Business Land, S.C. Euroelectric, S.C. Supercom, S.C. Comexim R Lupeni, S.C. Topogeomed și S.C. Termo & Gaz Consulting. Au fost prezenți invitați atât din România,  cât și din sfera interna­țio­nală, printre aceștia aflându-se di­rec­torul general al INCD INSEMEX Petroșani – George Artur Găman  prof. univ. habil. dr. ing. Maria Lazăr – prorector Cercetare Științifică, din cadrul Facultății de Mine – Departamentul de Ingineria Me­diului și Geologie, prof. univ. dr. Carsten Drebenstedt – „BERGACADEMIE” din Freiburg, Iuliu Winkler, europarlamentar, prof. univ. dr.ing. ec. Anca Drăghici, etc.

Au susținut prelegeri:  Carsten DREBENSTEDT, Bergakademie Technische Universität Freiberg, Germany – Contributions of mining sciences for space exploration;

Adam BAJCAR, Poltegor – instytut, Poland – Development of post-mining areas;

Iuliu WINKLER, Member of the European Parliament, Romania – The role of critical raw materials in the energy transition of the European Union;

Zoltan Istvan VIRÁG, University of Miskolc, Hungary – Finite element analysis of a cutting and hauling mining adapter;

Anca DRĂGHICI, University “Politehnica” of Timișoara, Romania – Exploiting multimedia technologies in education, research, and university-community projects.

“Ne bucurăm, pentru că putem să marcăm astfel de acţiuni menite să ducă mai departe valorile academice. A fost o bună oportunitate de promovare şi dezvoltare de noi relaţii de colaborare şi cooperare între specialişti din ţară şi din străinătate. Bineînţeles, şi cercetători ai institutului nostru au participat cu lucrări științifice, nelipsindu-le succesul.  Felicit întregul co­lec­tiv implicat în organizare”, a  transmis  dr. ing. Artur Găman, directorul general al INSEMEX.

”Eu sunt și absolvent al Universității din Petroșani, aceasta fiind a doua mea facultate, așa că nu este nici prima dată când colaborez și nici ultima. Am văzut în vara aceasta un proiect foarte important semnat de universitate, în legătură cu pregătirea specialiștilor în domeniul energiei verzi, fiind un domeniu de viitor de care avem nevoie și eu cred că Universitatea din Petroșani este un actor important în tot ceea ce însemană viitorul Văii Jiului. Tranziția digitală, economia verde și energia regenerabilă toate necesită tehnologii bazate pe materii prime critice, de la litiu, titan și stronțiu la tantal, magneziu, vin și platină. Numeroase dispozitive folosite zilnic, de la telefoane mobile la laptopuri și tablete la mașini, dispozitive inteligente pentru casă și baterii pentru mașini electrice, toate conțin aceste materii prime.Uniunea Europeană are doar trei opțiuni pentru a asigura materii prime critice: import, minerit și reciclare. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de noi acorduri comerciale UE. Trebuie să regândim rolul industriilor miniere și extracții, inclusiv schimbarea mentalității publice privind activitățile industriale care nu sunt doar necesare din punct de vedere economic, ci și social, au și un rol formator. Trebuie să finanțăm mult mai mult cercetarea, pentru că doar așa se vor crea și se vor construi noi tehnologii pe economia circulară din România și Europa . ”, a adăugat și Iuliu Winkler, europarlamentar.

 

,, Am fost  încântați să invităm oameni de știință, cercetători, manageri, ingineri și doctoranzi să participe activ la „UNIVERSITARIA SIMPRO 2022” și să contribuie la succesul acestui eveniment major cu tema „CALITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI INDUSTRIE – TRIUNGHIUL SUCCESULUI PENTRU O DEZVOLTARE ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU DURABILĂ”.  Totodată, am fost onorați de prezența domnului prof. e.h. Dr. Dr. h.c. mult. Carsten Drebenstedt – Technische Universität Bergakademie Freiberg (Germania), în cadrul celor două evenimente impor­tante care au avut loc săptămâna tre­cută la universitatea noastră, mai exact susținerea tezei de doctorat în cotutelă, res­pectiv simpozionul internațional SIMPRO2022 ”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universi­tăţii din Petroşani.

Din comitetul de organizare au făcut parte profesorii:  Radu Sorin Mihai – președinte; preșe­dinte exe­cu­tiv – Maria Lazăr; co-pre­șe­dinți, Codruța Dura, George Artur Găman și Dan Codruț Petrilean; membrii Csaba Lorinț, Ciprian Danciu, Imola Drigă, Robert Prodanciuc, Ilie Uțu și Dragoş Păsculescu.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share