10/05/2021

Va schimba PNRR Valea Jiului ???

Planul Național de Relansare și Reziliență  este reprezentat de tranziția verde, care ar trebui să fie sprijinită prin reforme și investiții în tehnologii și capacități verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară, contribuind în același timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă, creând locuri de muncă și menținând securitatea energetică.

Minerii care vor fi disponibilizați din Valea Jiului  ar trebui să fie încadrați ca șomeri de lungă durată, fapt care va înlesni accesul la Fondul Social European pentru proiectele menite să asigure reangajarea foștilor mineri.

PNRR are  o componentă de: energie regenerabilă și eficiență energetică, care prevede dezvoltarea unui program de investiții pentru operatorii economici din industrie și IMM-uri în vederea implementării măsurilor de eficiență energetică, precum și sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizare capacități verzi, proiecte demonstrative cu impact în creșterea eficienței energetice și reducerea GES.

Raport_Regenerabile

Totodată, la componenta de cercetare, dezvoltare și inovare a fost inclusă crearea unui sistem de granturi pentru cercetare și dezvoltare în domenii de nișă cum ar fi acumulatorii de litiu, hidrogen verde…

Se urmărește dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi prin modernizarea, reabilitarea și adaptarea infrastructurii existente de transport și distribuție de gaze naturale pentru integrarea hidrogenului și a altor gaze verzi și integrarea de instrumente inteligente, tehnologii IT sau care pot fi accesate de la distanță.

Iată și în ce proiecte se vor face investiții: decarbonarea producției de energie electrică, prin restructurarea marilor producători de energie care folosesc combustibilii solizi fosili (C.E.O./C.E.H.), asigurându-se utilizarea RES și tranzitoriu a gazelor naturale împreună cu alți combustibili alternativi, e.g. hidrogen; finanțarea unor scheme pentru instalarea de E-SRE și gaze regenerabile descentralizate, inclusiv pentru îmbunătățirea accesului la energie in comunități dezavantajate; implementarea unor investiții în domeniul energiei solare, în utilizarea hidrogenului și în cogenerare de înaltă eficiență; implementarea unor sisteme energetice inteligente; investiții pentru noua industrie energetică în Valea Jiului și Gorj. Bugetul inițial de negociere se ridică la suma de 1.300 milioane de euro.

Rămâne de văzut câți vor fi și  accesați. Sectorul energiei regenerabile în România a stagnat în ultimii patru ani, pe fondul lipsei unor scheme de sprijin și măsuri coerente care să susțină instalarea de noi capacități.

Pentru 2030 România are stabilită o țintă de 30,7% energie regenerabilă în consumul final brut de energie, însă dacă nu vor fi prevăzute măsuri suplimentare, țara noastră riscă să nu își atingă potențialul regenerabil.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share