Violența domestică din nou, în actualitate

Președintele ANDPCA doamna Florica Cherecheș, a participat, astăzi, la întâlnirea oficială de deschidere a vizitei de evaluare a reprezentanților Grupului de Experți privind acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO), respectiv doamna Aleid Van den Brink și domnul Vladimer Mkervalishvili, însoțiți de doamna Carmela Apostol, administrator la Secretariatul Convenției de la Istanbul.
Întâlnirea s-a desfășurat în prezența reprezentanților la nivel înalt ai guvernului român, precum și a reprezentanților din ministere care au un rol important în proiectarea răspunsurilor politice la violența împotriva femeilor.
În cadrul întâlnirii, președintele ANDPDCA a menționat următoarele:
”Din păcate, copiii pot fi martori ai unor scene de violență domestică sau pot deveni ei înșiși victime, uneori chiar ale violenței sexuale. E necesar să facem tot ce depinde de noi pentru a combate violența împotriva tuturor victimelor, femei și copii, deopotrivă. Legislația națională în domeniul protecției drepturilor copilului asigură protecția acestuia împotriva oricărei forme de violență, abuz sau neglijare, fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau naționalitate. De asemenea, instituie obligativitatea verificării imediate a situației de abuz sau violență. Dacă un copil este martor sau victimă a violenței domestice, serviciile sociale pot decide scoaterea copilului în regim de urgență din familie și instituirea imediată a unei măsuri de protecție specială. Pentru a proteja copiii de violența domestică, ANDPDCA a încheiat un protocol de colaborare cu IGPR, protocol care a fost operaționalizat în toate județele, între Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratele Județene de Poliție, pentru a interveni rapid și eficient.
De asemenea, ANDPDCA a încheiat un protocol de colaborare și cu MAE, pentru a sprijini victimele violenței domestice din străinătate, mai ales minorii aflați în situație vulnerabilă, astfel încât să ne asigurăm că victimele primesc suportul necesar și repatrierea, în caz de nevoie. Intervenția autorităților din domeniul social, reprezentate de către DGASPC se bazează pe reguli clare care presupun verificarea situațiilor, preluarea imediată a copiilor care sunt victime și instituirea măsurii de protecție specială urmată de acordarea unor servicii specializate adecvate nevoilor și particularităților fiecărui caz.
ANDPDCA este un partener al organizațiilor neguvernamentale care au derulat campanii de conștientizare dedicate prevenirii și combaterii violenței asupra copilului. Consider că este necesară creșterea numărului de specialiști, asistenți sociali, astfel încât fiecare comunitate să beneficieze de servicii de prevenție, informare și consiliere a celor aflați în stare vulnerabilă.”
Violența împotriva femeilor este un fenomen care nu cunoaște granițe sociale, economice ori naționale. Iar copiii sunt de cele mai multe ori, prinși în mijlocul unor lupte care lasă traume adânci în sufletele lor. De aceea, nevoia de a acționa este reală, iar eradicarea violenței împotriva femeilor trebuie să fie idealul care să ne unească pe toți.
Convenția de la Istanbul este cel mai cuprinzător instrument juridic pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din perspectiva încălcării drepturilor omului, și a fost ratificată de România în anul 2016.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share