13/06/2021

Ziua EROILOR simbolizează culmea jertfei, a devotamentului și a iubirii de ȚARĂ

În cea de-a 40 a zi de la Paşti, acum  peste 2000 de ani, Mântuitorul Isus Cristos se arăta pentru ultima dată ucenicilor săi, ultima întrevedere fiind pe Muntele Măslinilor acolo, avea să “se îmbrace cu putere de Sus”. În a 40 a zi, Isus s-a înălţat la Cer, dar Înălţarea Dumnului este o despărţire, dar şi o certitudine deoarece El le-a spus Apostolilor că va rămâne alături de ei, până la finele veacurilor. Deşi Înălţat cu trupul la Cer, Isus Cristos locuieşte în inimile celor care-L iubesc căci, potrivit sfintelor Scripuri a făgăduit oamenilor: “Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor” (Mat.28, 20). Mare moment religios este trecerea într-o altă dimensiune spirituală, singura în care are loc marea întâlnire cu Dumnezeu.
Înălţarea Domnului este pentru români şi Ziua Eroilor, pentru că, sunt pomeniţi toţi eroii neamului, pentru că, la Înălţare, ei merg pe acelaşi drum, prin jertfa lor către Rai. Ei s-au sacrificat pentru libertate, demnitate, pentru ca noi să trăim liberi pe aceste frumoase meleaguri binecuvântate de Dumnezeu.
La miezul zilei, toate clopotele bisericilor vor bate în cinstea şi pentru recunoştinţa bravilor noştri eroi care s-au jertfit în cele două războaie mondiale.
Ziua Eroilor simbolizează culmea jertfei, a devotamentului fără limite şi a iubirii de țară fără margini la care s-au ridicat peste veacuri, înaintaşii noştri, ca să ne aducă întregirea, dezrobirea, pacea şi libertatea. Eroii sunt, în același timp, jertfa prin veacuri a unui neam. Dar, nu este de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect şi recunoştinţă. Este momentul potrivit să apreciem şi să promovăm valorile cu adevărat autentice ale neamului şi să le cultivăm cu grijă, să le respectăm şi să le punem în practică prin fapte.
Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri să preţuiască, să cinstească trecutul istoric şi cultural al națiunii române, să trăiască în dimensiunea spirituală a acestui neam, să păstreze credinţa ortodoxă strămoşească, să îi cinstească mereu cu recunoștință pe cei care și-au sacrificat viața pentru ca noi să trăim acum în unitate și libertate.
Se cuvine de aceea să ne plecăm fruntea şi inima într-o pioasă reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti, şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă pentru sacrificiul lor suprem, pus la temelia vieţii noastre de azi.
Pilda lor de slujire necondiţionată şi jertfa neprecupetiţă pe altarul pământului strămoşesc, ne dau în aceste momente statornicia şi viitorul comunităţii noastre de astăzi şi a ţării, deopotrivă.
Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii neamului!
Hristos S-a înălțat!
https://youtu.be/wXS61HwRCvQ
Distribuie acest articol Oficial Media
Share