𝟮𝟴𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗱𝗲𝘇𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗩𝗮̆𝗶𝗶 𝗝𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 

La sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prima reuniune a Comitetului Director extins pentru implementarea inițiativei Valea Jiului, organism care reunește reprezentanți ai ministerelor, ai autorităților locale, ai Agenției de Dezvoltare Regională Vest și ai Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului.

Din partea MIPE au participat la eveniment ministrul Marcel Boloș secretarul de stat Ovidiu Cîmpean și reprezentanți ai direcțiilor generale. Obiectivul acestui organism este să asigure un cadru coerent de implementare a Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022 – 2030, aprobată de Guvern în luna iulie și fundamentată pe patru piloni de dezvoltare îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare; diversificarea economică, inovare și antreprenoriat; valorificarea durabilă a specificului local; accesibilitatea, mobilitatea și conectivitatea.

„Împreună cu autoritățile locale din zonă, conjugăm eforturile pentru a identifica cele mai bune tipuri de investiții care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă în Valea Jiului. Suntem în fața unui început de drum foarte promițător, care poate aduce proiecte mature care să schimbe viața comunităților din Valea Jiului. Acest demers va da startul unui proces de creștere a capacității și responsabilității fiecărui cetățean al Văii Jiului de a participa la implementarea acțiunilor pentru revitalizarea zonei”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Strategia de dezvoltare a Văii Jiului va contribui la creșterea calității vieții pentru cei 135.000 de cetățeni ai regiunii, prin asigurarea de locuri de muncă, facilități educaționale, servicii medicale la standarde calitative înalte economie diversificată, valori culturale și tradiții locale, mobilitate sporită, precum și un mediu curat și sănătos, iar decizia de a înființa Inițiativa Teritorială Integrată Valea Jiului va asigura resursele financiare necesare pentru susținerea acestor obiective. Programele Operaționale 2021-2027 propun alocări dedicate pentru implementarea instrumentului ITI Valea Jiului în cazul domeniilor de intervenție relevante pentru Strategie. Astfel, Valea Jiului va beneficia prin Programele Operaționale de o finanțare totală de peste 284 mil euro. ”Iată că, după întâlnirile pe care le-am avut și să nu  uităm de dezbaterea pe care am organizat-o la Palatul Cultural, unde am avut fiecare intervenții și amvorbit despre viitoarele proiecte de care are nevoie Valea Jiului, întîlnirea la care am participat cu cei care vor coordona implementarea ITI, a fost de bun augur. Am spus mereu, că municipiul Lupeni s-a dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene, avem nevoie de acestea și în continuare pentru noile proiecte, pe care ne-am axat. Continuăm dezvoltarea  și modernizarea infrastructurii de învățământ, pentru că ne dorim ca toate unitățile noastre să fie reabilitate și dotate la standarde  europene. Avem apoi, în plan, la intrarea în localitate, un teren generos unde avem în plan construirea acelui cartier turistic, apoi pistele de biciclete. Am vorbit și despre noile investiții la spitalul nostru, despre continuarea lucrărilor și extinderea domeniului schiabil din Straja, etapa a doua, prin unirea cu Pasul Vâlcan, investițiile din turism, conservarea și protejarea elementelor de patrimoniu cultural, industrial și turistic din Valea Jiului prin inventarierea și înregistrarea stării resurselor turistice naturale și antropice din cadrul patrimoniului turistic al regiunii, inclusiv a celor industriale, și identificarea resurselor cu potențial de dezvoltare integrată și de valorificare culturală, turistică și educativă” a spus primarul  municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță.  La Lupeni se are în vedere restaurarea și reconversia fostelor exploatări miniere și includerea lor in circuitul economic și turistic, asigurând protejarea și promovarea patrimoniului Văii Jiului prin crearea Centrului Educațional Muzeal Lupeni. Conform Strategiei de Dezvoltare a Văii Jiului, după închiderea exploatării miniere Lupeni, se va avea în vedere inclusiv transferarea dreptului de proprietate asupra fostei exploatări miniere Lupeni de la Complexul Energetic Hunedoara către Consiliul Județean Hunedoara sau către UAT Lupeni sau către o asociere între autoritățile județene și cele locale. „Fondul de tranziție justă asigură cea mai mare parte a finanțării pentru dezvoltarea sustenabilă a  Văii Jiului. Este nevoie de o abordare integrată pentru a implementa Strategia de dezvoltare a Văii Jiului și de a relansa economic această regiune. Programul Operațional Educație și Ocupare, Programul Operațional Sănătate, Programul Operațional Regional Vest sau Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială includ alocări dedicate pentru ITI”, a declarat secretarul de stat Ovidiu Cîmpean.   În acest context, Autoritățile de Management pentru Programele Operaționale 2021 – 2027, precum și structurile de coordonare a intervențiilor PNRR vor avea un rol esențial în implementarea Strategiei, prin facilitarea procesului de implementare a acțiunilor dedicate ITI,  sau prin prioritizarea la finanțare a proiectelor din zona ITI Valea Jiului în cazul apelurilor competitive.   Pentru a sprijini accesul comunităților din Valea Jiului la finanțare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura monitorizarea calendarului apelurilor de proiecte aferente Programelor 2021-2027 și informarea actorilor locali cu privire la oportunitățile de finanțare, va elabora analize trimestriale cu privire la gradul de depunere de propuneri de proiecte pe toate Programele și va propune măsuri de îmbunătățire a ritmului de depunere, va analiza ritmului de implementare, va identifica și va propune soluții de eliminare a blocajelor în implementarea proiectelor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de coordonator național pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului, dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, la 11 decembrie 2017, a Platformei  pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are ca scop dezvoltarea proiectelor și strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările sociale și de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share