2o de ani a CCMI din cadrul CESE

Comisia Consultativă pentru Mutații Industriale (CCMI) din cadrul Comitetului Economic și Social European sărbătorește astăzi 20 de ani de activitate, iar în acest context, la Bruxelles se desfășoară o conferință europeană care reunește reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor UE implicate în reformele industriale și în procesele de tranziție energetică, ecologică și digitală.
Comisia Consultativă pentru Mutații Industriale (cunoscută prin acronimul său francez CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) a devenit parte a Comitetului Economic și Social European în 2002; prin urmare, 2022 marchează cea de-a 20-a aniversare.
CCMI este cel mai vechi organism al UE dedicat prognozării viitorului și susținerii măsurilor necesare tranziției diverselor sectoare industriale. Această comisie continuă activitatea Comitetul consultativ al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului satbilit prin Tratatul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) semnat la Paris la data de 18 aprilie 1951, intrat în vigoare la 23 iulie 1952.
În timp ce activitatea de bază a CCMI își are rădăcinile în misiunea sa istorică, și anume analiza schimbărilor industriale privind industria minieră carboniferă și industria siderurgică, misiunea sa a fost extinsă progresiv pentru a cuprinde toate ecosistemele industriale, acoperind atât producția, cât și serviciile.
Reprezentantul Confederației Sindnicale Naționale MERIDIAN în Comitetul Economic și Social European este începând cu anul 2007 un membru activ al Comisiei Consultative pentru Mutații Industriale, în cadrul căreia a fost desemnat să fie raportor pentru următoarele avize:
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității” [COM(2020) 474 final]
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Zăcămintele indigene de cărbune în cadrul tranziției energetice a UE”
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Să trăim în viitor. Imprimarea 3D – un instrument de consolidare a economiei europene”
⭕ Avizul Comitetului Economic şi Social European privind capacitatea de inserție profesională a tinerilor – adaptarea formării profesionale la necesitățile mediului economic într-o epocă de austeritate
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” COM(2011) 785 final – 2011/0370 (COD)
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European privind tratarea și exploatarea în scopuri economice și ecologice a deșeurilor industriale și miniere din Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)
⭕ Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Iniţiativa privind materiile prime – satisfacerea necesităţilor noastre esenţiale pentru asigurarea creşterii economice şi locurilor de muncă în Europa” COM(2008) 699 final
⭕ Avizul Comitetului Economic și Social European privind industria minieră neenergetică din Europa
Distribuie acest articol Oficial Media
Share