”C.E. este de partea României în efortul de a construi un viitor verde, durabil și sănătos pentru toți”

Datorită adoptării Planului său teritorial pentru o tranziție justă (PTTJ), România va primi 2,14 miliarde EUR din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), pentru a sprijini o tranziție climatică justă către o economie mai atractivă și mai verde.

”Fondul va viza regiunile cele mai afectate, ajutând astfel România să îşi respecte angajamentul de a elimina treptat cărbunele până în 2032. El va sprijini lucrătorii afectaţi de tranziţia energetică actuală în efortul de a se orienta către noi calificări şi noi locuri de muncă, fără a lăsa pe nimeni în urmă. De asemenea, fondul va oferi sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi, în cazuri specifice, întreprinderilor mari, pentru a crea locuri de muncă şi a diversifica economia în regiunile de producţie a combustibililor fosili şi în regiunile cu emisii ridicate de dioxid de carbon”,  se arată  în comunicatul de presă al Comisiei Europene. De fondurile alocate vor beneficia şase judeţe: Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Mureş şi Prahova. În Gorj şi Hunedoara încă au loc activităţi de extracţie a cărbunelui, și în special, Valea Jiului. FTJ va sprijini reabilitarea terenurilor industriale dezafectate din sectorul minier şi a siturilor industriale abandonate, prin crearea de noi spaţii verzi (de exemplu: parcuri, zone comerciale şi zone rezidenţiale destinate locuinţelor sociale). Este estimat că, numai prin intermediul acestor programe, vor fi formaţi aproape 30.000 de lucrători şi vor fi create aproximativ 11.000 de noi locuri de muncă. FTJ sprijină teritoriile deosebit de afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic. Sprijinul se va baza pe strategia de dezvoltare definită în PTTJ. Teritoriile vizate sunt cele mai afectate din ţară de tranziţia climatică. Acestea au fost identificate în cursul negocierilor dintre autorităţile române şi Comisie privind acordurile de parteneriat şi programele aferente pentru perioada 2021-2027. Acordul de parteneriat cu România a fost aprobat în iulie 2022. PTTJ, elaborate de autorităţile naţionale şi regionale în strânsă consultare cu partenerii locali, identifică provocările şi nevoile de dezvoltare din fiecare teritoriu, precum şi obiectivele care trebuie îndeplinite până în 2030. Ele stabilesc totodată acţiunile planificate, cu mecanisme de guvernanţă specifice. Aprobarea PTTJ deschide calea către acordarea de finanţare din partea FTJ, precum şi de fonduri specifice în cadrul celorlalţi doi piloni ai Mecanismului pentru o tranziţie justă (MTJ): o schemă pentru o tranziţie justă în cadrul InvestEU şi o facilitate de împrumut pentru sectorul public pentru o tranziţie justă, care combină granturi acordate de Comisie cu împrumuturi din partea Băncii Europene de Investiţii. MTJ este un instrument-cheie menit să asigure faptul că tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil şi că nimeni nu este lăsat în urmă. Mecanismul oferă sprijin specific pentru a contribui la mobilizarea a aproximativ 55 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate. Partenerii locali şi toate părţile interesate pot obţine sprijin şi acces la bune practici şi experienţe în întreaga UE prin intermediul Platformei pentru o tranziţie justă, facilitând-se astfel accelerarea tranziţiei juste. FTJ sprijină teritoriile deosebit de afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Sprijinul se va baza pe strategia de dezvoltare definită în PTTJ.  MTJ este un instrument-cheie menit să asigure faptul că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. Mecanismul oferă sprijin specific pentru a contribui la mobilizarea a aproximativ 55 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate. Partenerii locali și toate părțile interesate pot obține sprijin și acces la bune practici și experiențe în întreaga UE prin intermediul Platformei pentru o tranziție justă facilitând-se astfel accelerarea tranziției juste.

„UE a ajutat și ajută în continuare România să își transforme economia și să amelioreze considerabil calitatea vieții cetățenilor săi. Fondul pentru o tranziție justă va completa sprijinul existent și viitor din partea altor fonduri ale politicii de coeziune, oferind regiunilor deosebit de afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic șansa de a se transforma. Aceste investiții pot aduce schimbări reale, garantând că toate regiunile din România se vor îndrepta împreună cu Europa în direcția necesară către neutralitatea climatică. UE va fi alături de România în crearea de noi locuri de muncă, în dezvoltarea economiei și în crearea de noi oportunități pentru cetățeni, într-un mediu mai curat. Angajamentul ambițios al României de a elimina treptat cărbunele în următorii zece   ani se bucură de susținerea noastră deplină. Este o oportunitate pentru comunitățile dependente de cărbune de a-și făuri un nou viitor și de a oferi un exemplu pentru întreaga regiune. Cu sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă, România poate renunța la industriile sale cu emisii ridicate de dioxid de carbon pentru a face loc unei economii curate, bazate pe energie regenerabilă. Comisia Europeană este de partea României în efortul de a construi un viitor verde, durabil și sănătos pentru toți.” a ținut să transmită Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune și reforme, care a vizitat de curând și Valea Jiului.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share