5 principii și idei pentru optimizarea sistemelor de ventilație a clădirilor 

O ventilație necorespunzătoare a clădirilor poate avea un impact negativ destul de important asupra locuirii sau desfășurării de activități în interioare. Menținerea unui grad adecvat de confort ambiental în interior poate fi realizată prin adoptarea unui echilibru între cerințele și resursele necesare unei bune ventilații și cerințele eficienței energetice.

Clădirile de orice fel în care se locuiește sau se desfășoară diverse activități economice trebuie să fie atât ventilate în mod corespunzător, cât și eficiente din punct de vedere energetic. Ventilația poate fi asigurată în mod natural prin pătrunderea aerului exterior sau poate fi realizată în mod complet mecanic prin folosirea ventilatoarelor, traseelor de ventilație și a sistemelor de control fiind, astfel, independentă de factorii externi de mediu. 

Iată câteva sfaturi și principii pentru proiectarea unui sistem de ventilație optim pentru o nouă clădire

  • Dimensionarea eficace a sistemului de ventilație

La proiectarea sistemului de ventilație trebuie să se țină cont de dimensiunile clădirii, de volumele interioare care trebuie ventilate și de necesarul volumetric de circulare a aerului. Este știut faptul că o ventilație care excede cu mult nevoile concrete ale spațiilor pentru care a fost instalată conduce la pierderi majore de energie și, desigur, la facturi destul de consistente. 

  • Ventilația mecanică nu este recomandată în orice situație 

Introducerea unui sistem de ventilație mecanică într-o clădire unde se lucrează cu diverse substanțe sub formă de vapori, gaze sau fum nu este recomandată, deoarece recircularea aerului poate avea efecte nocive. Astfel, eforturile de proiectare ar trebui direcționate către sisteme de evacuare a aerului interior și nu către sisteme clasice de ventilare a acestuia. 

  • Poziționarea gurilor de aerisire este importantă

Un lucru care de multe ori poate fi trecut cu vederea drept amănunt nesemnificativ în cadrul proiectării unui sistem de ventilație este poziționarea gurilor de aerisire. Aceste guri, prevăzute cu grile și difuzoare de ventilație trebuie astfel poziționate încât să nu aducă prejudicii confortului ambiental interior. Prin poziționarea defectuoasă ele pot influența direcția curenților de aer și pot deranja zonele de lucru sau de locuire.   

  • Accesul facil la schimbarea consumabilelor sistemului de ventilatie 

Un sistem de ventilație judicios instalat ar trebui întotdeauna să permită un acces rapid și facil la schimbarea sau curățarea eventualelor filtre. Astfel, proiectarea sistemului de ventilație trebuie să țină cont de asigurarea unui spațiu suficient pentru a nu incomoda aceste operațiuni necesare precum și de o poziționare la îndemână care să nu solicite operațiuni complexe suplimentare. 

  • Mentenanța regulată a sistemului de ventilație

Un sistem de ventilație bazat pe mijloace mecanice trebuie întreținut în mod constant de-a lungul duratei de funcționare. Operațiunile periodice de mentenanță sunt recomandate întotdeauna pentru a asigura o funcționare neîntreruptă precum și evitarea oricăror posibile defecțiuni. 

Clădirile reprezintă, în totalitatea lor, unul dintre cei mai mari consumatori de energie la nivel global. De asemenea, acestea emit cantități importante de carbon în atmosferă, iar ventilația inadecvată este responsabilă cu cele mai mari pierderi de căldură. Optimizarea sistemelor de ventilație a clădirilor încă din faza de proiectare este un pas esențial către reducerea pierderilor de căldură în special în domeniul clădirilor comerciale și industriale și către asigurarea unui climat ambiental interior optim. 

 

Sursa foto: Lindab.ro

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share