56 000 de hectare vor fi împădurite prin PNRR până în 2026

Ministrul  Mediului  Barna Tanczos  a lansat în consultare publică ghidurile de finanțare pentru împăduririle care urmează să fie realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2 – Păduri și biodiversitate, în valoare de 730 de milioane de euro.
Conferința de lansare a avut loc la Pepiniera Silvică Cozieni, aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, inclusă în lista obiectivelor de investiții prevăzute în PNNR, pentru modernizare și creșterea capacității de producere a puieților forestieri necesari lucrărilor de împădure.
Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR – Păduri și biodiversitate – este de 1,173 de miliarde de euro, din care 730 de milioane de euro sunt prevăzute pentru ”Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri”, 50 de milioane de euro pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților și 1 milion de euro destinat reformării domeniului forestier.
 Bugetul de 730 milioane de euro vizează realizarea a 56 000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice și este repartizat astfel:  500 de milioane de euro -„Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;  100 de milioane de euro – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”; cinci  milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 și până la data aprobării schemei de ajutor de stat; 95 de milioane de euro – Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații conform Legii nr.289/2002 și pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010;  30 de milioane de euro – pentru păduri urbane.  Ca urmare a acestor investiții, până la finalul anului 2023, se vor realiza lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, urmând ca în perioada 2024-2026 să se realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire și reîmpădurire. Totodată, până pe 30 septembrie 2022 se va elabora și adopta Strategia Forestieră Națională, care va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, iar până pe 30 septembrie 2024 cel puțin 90 pepiniere noi și renovate vor fi operaționale,  în conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia Forestieră Națională.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share