Zona Montană în Planul Național Strategic – Oportunități, provocări și perspective

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  Petre Daea, a prezentat, în cadrul unei intervenții telefonice, oportunitățile de finanțare a zonei montane oferite prin Planul Național Strategic, subliniind importanța acestui sector în dezvoltarea rurală a României.

Planul National Strategic 2023_2027

”Politica Agricola Comună la care suntem parte, stabilește noi direcții de acțiune pe care să le armonizam cu interesele fermierilor, valorificând resursele de care dispunem în funcție de condițiile specifice fiecărei zone în parte, în așa fel încât nivelul producțiilor și valorificarea superioară a acestora să influențeze pozitiv viața economică a României. Planul Național Strategic ne dă această șansă și trebuie să o fructificăm în următoarea perioadă” a ținut să spună ministrul Agriculturii. La acest eveniment au participat  Tiberiu Ștef, consilier personal al ministrului agriculturii,secretarul de stat Aurel Simion, și Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, alături de reprezentanți ai asociațiilor de profil, producători agricoli, reprezentanți GAL, cât și ai Agenției Naționale a Zonei Montane, Forumului Montan din România, Autorității de Management pentru PNDR, Compartimentelor de Dezvoltare Rurală Județene.Subiectele de pe agenda atelierului de lucru organizat de RNDR vizează abordarea zonei montane în cadrul Planului Național Strategic, respectiv certificarea produselor agroalimentare pe scheme de calitate, activități nonagricole în contextul dezvoltării durabile, asocierea fermierilor și a procesatorilor din zona montană, importanța cercetării în zonele montane – încurajarea inovării și aplicarea acesteia în practică, promovarea patrimoniului cultural, rolul învățământului preuniversitar agricol și al educației agro-eco-sociale și importanța Grupurilor de Acțiune Locală pentru dezvoltarea durabilă.

Investițiile din Program se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziție în mod gratuit de către Agenția Zonei Montane.

Prin schema de finanțare beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției, cu posibilitatea majorării acesteia cu 20 de procente cu condiția ca ajutorul de stat maxim combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci  ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; cooperativele sunt constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele domenii în care pot fi depuse proiecte spre finanțare sunt:

  • centre de colectare-prelucrare lână și piei;
  • centre de colectare;
  • spălare și prelucrare primară a lânii;
  • centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui;
  • centre de sacrificare a animalelor și/sau unități de procesare a cărnii de capacitate mică;
  • centre de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană;
  • înființarea de stâne montane în localitățile din județele care au incidență asupra zonei montane;
  • alte investiții care duc la menținerea și dezvoltarea activităților din zona montană.
Principalelor nevoi ale zonei montane, vizează următoarele domenii: infrastructura și amenajarea teritoriului montan; dezvoltarea economică și socială în zona montană; protecția și dezvoltarea mediului montan, conservarea biodiversității; învățământ, formare profesională și cercetare în zona montană;  cultura și patrimoniul montan.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share