Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

775 milioane de euro disponibile prin programul TRANZIȚIE JUSTĂ

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), lansează șase  apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Ce apeluri se deschid și ce sume sunt alocate: 

Titlul apelului Alocare indicativă (euro)

(fonduri UE + cofinanțare de la bugetul de stat)

Jud. Gorj – Investiții productive IMM 184.898.599
Jud. Hunedoara – Investiții productive IMM 131.969.559
ITI VJ – Investiții productive IMM ITI Valea Jiului 48.965.578
Jud. Dolj – Investiții productive IMM 136.673.075
Jud. Galați – Investiții productive IMM 84.633.938
Jud. Prahova – Investiții productive IMM 104.525.370
Jud. Mureș – Investiții productive IMM 83.903.737

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde. 

Condiții pentru a depune proiecte:

Firmele care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplineasă următoarele condiții:

  • Întreprinderile mici sau mijlocii, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării
  • Solicitanții trebuie să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

De asemenea, solicitanții trebuie să respecte cumulativ toate criteriile de eligibilitate specifice menționate în cadrul Ghidului solicitantului, document publicat aici: https://t.ly/DYnhA.

Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 a fost publicată în monitorul Oficial nr 951/20.10.2023.

Programul Tranziție Justă  răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă, în perioada de programare 2021 – 2027.

Fondul de Tranziție Justă (FTJ) – oferă sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, și către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050. FTJ sprijină obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin