04/03/2021

800 milioane euro pentru programul național de racordare a populației la rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Guvernul discută în ședința de astăzi un proiect de OUG pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale. Actul normativ reglementează cadrul general privind aprobarea și includerea la finanțare din fonduri europene a Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale.
România are rezerve de gaze naturale dovedite de 100 miliarde metri cubi, cea mai mare parte a resurselor de gaze naturale ale României sunt situate în Transilvania, Moldova, Muntenia și Marea Neagră, cu aproximativ 75% din ele aflânduse în Transilvania, în special în județele Mureș și Sibiu.
Cel mai mare câmp de gaze naturale din România se află la Deleni, descoperit în 1912 și se află între comuna
Băgaciu și Județul Mureș cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri cubi. Alte câmpuri de gaze naturale sunt cele de la Filitelnic (40 miliarde metri cubi), câmpul de la Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), Voitinel (11,8 miliarde metri cubi), Ghercești (11 miliarde metri cubi) și Sărmășel (10 miliarde metri cubi), toate cu rezerve mai mari de 10 miliarde metri cubi. În prezent, România are a treia rezervă de gaze din Uniunea Europeană, imediat după Olanda și Marea Britanie.
Durata ”Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale” pentru perioada de programare 2014-2020 este de la data deschiderii apelului de proiecte în cadrul POIM 2014 –2020 și până la 31 decembrie 2023.
Durata ”Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale” pentru perioada de programare 2021-2027 este de la data lansării apelului de proiecte și până la 31 decembrie 2029.
Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia în cadrul programului național este în limita valorii programului național la care se aplică mecanismul de supracontractare prevăzut de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea programului național pentru perioada de programare 2021-2027 este de 800 mil euro echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării ghidului solicitantului pentru racordul populației și a consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale.
Sursele de finanțare ale programului național sunt constituite de fondurile externe nerambursabile din cadrul axei prioritare 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul POIM precum și cofinanțare bugetului de stat potrivit Regulamentelor Financiare ale Comisiei Europene. Proiectele de înființare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, extindere și transformare a rețelelor existente de distribuție a gazelor naturale în rețele de distribuție inteligente a gazelor naturale finanțate în cadrul programului național din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat care nu pot fi fazate din motive justificate, conform reglementărilor legale în vigoare vor fi finanțate din bugetul de stat, bugetele locale sau alte surse atrase, în condițiile legii. În vederea asigurării sustenabilității proiectelor incluse la finanțare beneficiarii vor asigura pe perioada de durabilitate a proiectelor, cu respectarea prevederilor legale, alocări din bugetele locale pentru a evita eventualele disfuncționalități în funcționarea serviciului public de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. Declarația de angajament financiar pentru asigurarea funcționalității serviciului public de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale se aprobă în condițiile legii, în funcție de statutul și forma de organizare a beneficiarilor eligibili.
Conform proiectului,  autoritățile publice locale pot acorda sprijin financiar sub formă de subvenții consumatorilor casnici care se află în situație de precaritate materială și/sau financiară, pe bază de anchetă socială pentru următoarele categorii de costuri:
a) suportarea în cota parte a costului investiției, în procent de maxim 60%, necesar pentru realizarea rețelei interioare de racordare a consumatorului la rețeaua de distribuție a gazelor naturale;
b) suportarea tarifului de distribuție a gazelor naturale, în procent de maxim 60% pentru asigurarea consumului de gaze naturale necesar pentru încălzirea locuinței și asigurarea apei calde menajere pe perioada sezonului rece.
Rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale, extinderea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, transformarea rețelelor de distribuție existente în rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale sunt
proprietatea publică a UAT-urilor. În termen de maxim  doi  ani de zile de la data întocmirii procesului verbal de
recepție la terminarea lucrării a obiectivului de investiție beneficiarul finanțării are obligația de a asigura operaționalizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale inclusiv racordul consumatorilor la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share