Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

AMR cere o nouă reorganizare administrativ teritorială și finanțarea autorităților publice

În perioada 16-17 decembrie 2020, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR), municipiile membre ale AMR alegând noua structură de conducere pentru următorii 4 ani, 2020 – 2024. Emil Boc primarul municipiului Cluj Napoca este noul Președinte al AMR.
 Noul Comitetul Director al AMR, a adoptat și următoarea rezoluție:
1. Solicităm urgent partidelor parlamentare să finalizeze negocierile politice în vederea constituirii unei viitoare formule guvernamentale, pentru a crea Președintelui României posibilitatea desemnării unui candidat la funcția prim ministru care să obțină votul de încredere din partea Parlamentului pănă la sfârșitul anului 2020 și, ulterior, Guvernul, cât mai repede cu putinta, să propună forului legislativ aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.
2. Pentru a corecta dezechilibrele bugetare și scăderea drastică a veniturilor bugetelor locale în anul 2020, ca urmare a pandemiei pe care o parcurgem, solicităm Guvernului României alocarea de resurse financiare în cadrul viitorului proiect de lege a bugetului de stat, în scopul creșterii valorii veniturilor bugetelor locale peste nivelul anului 2020 .
3. Având în vedere nevoia de a ajunge rapid la un acord între autoritățile locale și cele centrale privind următorul buget precum şi nevoia de predictibilitate şi continuitatea în finanțare, în beneficiul comunităților locale, solicităm Guvernului României invitarea reprezentanților AMR, UNCJR, AOR și ACoR la discuții pe structura bugetului de stat și instituirea unui cadru consultativ, din care să facă parte și experți ai structurilor asociative ale administrației publice locale.
4. In contextul neadoptării legii bugetului de stat pentru anul 2021 in termenul legal, solicitam Guvernului României analizarea oportunității adoptarii unei ordonanțe de urgență prin care să se scurteze termenele legale prevăzute de lege pentru aprobarea bugetelor locale pentru anul 2021.
AMR solicită și  o nouă reorganizare administrativ teritorială, legiferarea zonelor metropolitane, continuarea procesului de descentralizare, digitalizarea și interconectarea bazelor de date central-local. Totodată, se  consideră că UAT-urile trebuie să-și asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice.
Noua conducere a Asociației Municipiilor din România s-a reunit și  în prima sedinta a Comitetului Director al AMR .
În deschiderea ședinței, președintele AMR, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, a prezentat acțiunile întreprinse cu succes de către AMR în perioada 2017-2020 ( Legea administrației publice locale, Codul administrativ, Legea salarizării nr. 153/2017, Modificarea art. 32 din Legea 273 / 2006, astfel încât cota de 65% din IV ce revine municipiilor a fost cuprinsă în Legea finanțelor publice locale ) și a sintetizat prioritățile AMR pentru mandatul 2020-2024:
1. Reorganizarea administrativ-teritorială.
România este singura țară din Uniunea Europeană, din cadrul fostului bloc comunist, care are o lege a organizării administrativ-teritoriale a țării din perioada regimului comunist (1968). Această lege, fundamentată pe principiul centralismului democratic, specific regimului comunist, este in contradicție flagrantă cu principiul subsidiarității care stă la baza construcției și funcționării Uniunii Europene. De asemenea, această lege, constituie un obstacol major in calea modernizării României, a debirocratizării și a absorbției mai eficiente a fondurilor europene;
2. Finanțarea autorităților publice locale.
3. Legea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane.
4. Harta serviciilor furnizate în municipiile AMR
5. Continuarea procesului de descentralizare cu respectarea principiului potrivit căruia: „ Nicio descentralizare de sarcini catre administratia publică locala nu poate fi facută fără o descentralizarea a resursei financiare aferente. Resursa financiara trebuie să fie precisă, cuantificabila și cu caracter permanent;
6. Digitalizarea și interconectarea bazelor de date . Plata online a tuturor taxelor si impozitelor si emiterea în format digital a tuturor autorizațiilor și avizelor emise de administrația locală și centrală.
” UAT-urile trebuie să-și asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice. Este absolut necesară reorganizarea administrativ teritorială și legiferarea zonelor metropolitane. Este important să stabilim principii și soluții de finanțare pentru administrațiile locale pe baza unor mecanisme asemănătoare cu cele existente în alte state ale Uniunii Europene sistemelor europene, mecanisme transparente, eficiente, bazate pe criterii de performață administrativă si mai puțin pe criterii politice. Putem învăța din buna practică a țărilor europene dar și din greșelile acestora”, a declarat Președintele AMR.
Dl. Constantin Toma, Președintele executiv al AMR, primarul Municipiului Buzău, a susținut ! că alegerile din cadrul Asociației Municipiilor din România de săptămâna trecută au generat o conducere echilibrată și își manifestă convingerea că AMR va avea obiective practice și valoroase pentru următorii patru ani”
Dl. Ion Lungu, Prim-vicepreședinte al AMR, primarul municipiului Suceava, a insistat pentru ”identificarea de soluții privind realizarea de parcări supraterane și complexe sportive cu ajutorul finanțărilor europene. Totodată a cerut o reanalizare a prevederilor Legii 544 / 2001”
Dl. Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, care a participat la negocierile pentru elaborarea programului de guvernare a informat care au fost propunerile pentru administrația publică locală:  ”alocarea a 100% din IV autorităților publice locale; continuarea și accelerarea procesului de descentralizare, inclusiv a resursei financiare; respectarea reglementarea accesului la bazele de date local-central; transferul clădirilor abandonate în administrarea primăriilor și a concluzionat: ” ca să fim eficienți trebuie să fim uniți ”.
Dl. Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a reiterat faptul ”că municipiile nu au fost consultate suficient în vederea acțiunilor întreprinse pe perioada pandemiei și a cerut creșterea nivelului de consultare între autoritățile locale și cele centrale”
Dl. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al municipiului București, a propus ca în afara temelor majore care se vor afla pe agenda AMR, pe termen scurt și mediu având în vedere experiența AMR ”să fie abordate și probleme, aparent minore, dar care au un impact considerabil pentru autoritățile publice locale, exemplificând: parcarea neregulamentară a autovehiculelor și necesitatea acordarii de atribuții Poliției Locale în vederea aplicării amenzilor”
Dl. Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, a propus o ”analiză a modalităților de finanțare a planurilor pentru siguranța la incendiu a clădirilor unităților școlare și în general a clădirilor publice”
Dl. Tiberiu Iacob-Ridzi, Vicepreședinte al AMR, primarul municipiului Petroșani, a completat referitor la reforma administrativă: ”pentru municipiile care nu sunt reședință de județ și au posibilități financiare reduse, este necesară elaborarea unui sumar de obiective asupra cărora să cadă de acord toate cele patru structuri asociative ( ACOR, AOR, AMR, UNCJR ), astfel încât o voce comună a acestora să nu poată fi trecută cu vederea ”.
Dl. Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, a dorit să atragă atenția asupra ”finanțării discriminatorii în ceea ce privește municipiile și alocarea discreționară a fondurilor, insistând asupra necesității reanalizării prevederilor Hotărârii de Guvern privind alocarea burselor școlare care pot duce la creșterea artificială a bugetului autorităților publice locale” .
Dl. Gábor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare, este de părere ”că reforma administrativă trebuie începută printr-o schimbare de abordare a celorlalte instituții centrale ale statului și a tras un semnal de alarmă privind existența practicilor abuzive ale unor instituții de audit”
Pe agenda dezbaterilor s-au mai aflat și alte teme:
– propunerea privind repartizarea „regională” a cotelor din IV către UAT-urile care fac parte dintr-o regiune/zona metropolitană/aglomerare urbană, dacă acestea aleg să furnizeze servicii voluntar în asociere, sau accepta un PUG destinat întregii zone metropolitane, elaborat de municipiul în jurul căreia se constituie.
– plata Poliției locale în perioada pandemiei când coordonarea aparține poliției naționale
Președintele AMR, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a concluzionat că, în bugetul pe anul 2021, asigurarea resurselor financiare și compensarea pierderilor avute la bugetele locale în perioada pandemiei va fi o prioritate de grad zero.
”Vă propun un exercițiu de sinceritate, să curmăm ipocrizia și să stabilim criterii de alocare a resurselor pe modelul țărilor europene. Atunci, vom câștiga toți, pierzând în egală măsură câte ceva pe termen scurt. Pe termen lung ,însă, câștigăm cu toții. După ce cădem de acord asupra principiilor să semnăm o Cartă care să reglementeze aceste situații pe viitor, dând astfel un semnal și orașelor, comunelor și județelor. Cetățenii nu trebuie să sufere indiferent de partidul care deține majoritatea. ”
Distribuie acest articol Oficial Media
Share