ABA JIU are un nou director

Începând de ieri ABA JIU  are un nou director, în persoana inginerului  RĂZVAN NCOLAE ȘERBAN.  Acesta a fost numit în baza deciziei directorului general al ANAR cu nr. 445/16.08.2022.  Acesta  și desfășoară activitatea în cadrul instituției de zece  ani, deținând pe rând funcția de inginer la Biroul Exploatare Lucrări, UCC și Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice, Biroul de Apărare Împotriva Inundaţiilor, Biroul de Mecanizare și șef Formație Diguri Regularizări Craiova.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Bazinal de Gospodărire a Apelor precum şi infrastructura sistemelor bazinale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său în cadrul Bazinului Hidrografic Jiu-Dunăre. Preluate din practică europeană, Administrația Bazinală de Apă Jiu își ghidează activitatea după următoarele principii europene: Principiul utilizării durabile, unitare şi raţionale a apei reprezintă creşterea rolului resurselor de apă în menţinerea dinamicii echilibrului ecologic, necesitatea integrării condiţiilor de calitate şi cantitate ale resurselor de apă cu ecosistemele acvatice. Conceptul “Mai mult spaţiu pentru râuri” ” include principii ca: „lăsaţi râurile să curgă neîncorsetate!”, „apa este parte a unui întreg”, „acumulaţi apa!”. Acest principiu susţine necesitatea redării râurilor a ceea ce “le-am luat” – luncile inundabile – pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile. Noul concept, “Mai mult spaţiu pentru râuri” oferă:

 • noi spaţii pentru atenuarea viiturilor;
 • noi spaţii pentru natură.

Conceptul „convieţuirea cu viiturile” înseamnă să conștientizezi riscului la inundaţii. Problema care se pune aici este aceea a gradului de protecţie posibil şi a costurilor pe care le implică realizarea acestui grad de protecţie, respectiv cât de mare este riscul acceptat de societate, precum şi necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundaţiilor să completeze măsurile generale, luându-şi propriile precauţii. Principiul participării publicului la luarea deciziilor (solidarităţii) asigură legătura între autorităţi şi public. Un astfel de organism este Comitetul de Bazin organizat la nivelul fiecărui bazin hidrografic, format din reprezentanţi ai: administraţiei publice locale, utilizatorilor de apă, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor cu atribuţii pe această linie. Mecanismul economic include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a domeniului. Acest mecanism se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă: „poluatorul plăteşte” şi „beneficiarul plăteşte”. Administrația Bazinală de Apă Jiu aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor.

Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani, unitate aflată în subordinea Administraţiei Bazinale de Apa jiu – Craiova, reprezină autoritatea investită cu aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi durabile a apelor în spaţiul hidrografic Jiu Superior.

Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani are ca principale obiective de activitate:

 • Gospodărirea durabilă a resurselor de apă;
 • Urmărirea respectării legislaţiei din domeniu gopodăririi apelor;
 • Cunoaşterea, conservarea şi protecţia resurselor de apă;
 • Apărarea împotriva inundaţiilor;
 • Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de gospodărire a apelor;
 • Avertizarea utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice locale despre pericolul producerii unor poluări accidentale a apelor;
 • Asigurarea dezvoltării unitare a infrastructurii în domeniul gospodăririi apelor, prin realizarea unor obiective de interes public naţional, constând în surse noi de apă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
 • Asigurarea serviciilor de gospodărire a apelor la nivelul solicitărilor;
 • Informarea publicului despre problemele apei şi ale protecţiei mediului. şi următoarele politici în domeniu :
 • DE GESTIONARE: cunoaşterea, utilizarea şi valorificarea raţională a serviciilor de gospodărire a apelor;
 • DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE a infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor

S.H.I. Petrosani are în administrare: 23.158 km diguri de apărare;27.032 km ziduri de sprijin;28.397 km consolidari de mal;47.784 km recalibrare albie;Acumularea Valea de Peşti; Priza de apă Câmpu lui Neag (Buta). Suprafaţa totală aflată în administrare este de 1.062 km2 şi cuprinde răul Jiu (de la izvor si până la confluenţa cu Jiul de Est se numeşte Jiul de Vest sau Jiul Românesc) cu principalul său afluent Jiul de Est şi alţi 36 de afluenţi de ordinul 2, 3, 4 şi 5, însumănd o lungime totală de 426 km cursuri de apă codificate cadastral şi cursuri de apă neamenajate cu o lungime de 347,6 km.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share