07/03/2021

AEDOPS România vor coopera în toate domeniile de interes comun

Asociația de Arbitraj Instituționalizat (prescurtat A.A.I.) și Direcția Generală de Asistență Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS România (prescurtat D.G.A.S.P.C.A. – AEDOPS România ) au încheiat un protocol de colaborare în scopul informării și direcționării corecte a persoanelor fizice și juridice în legătură cu acte și fapte din domeniul asistenței sociale și protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și cu privire la necesitatea formării unei culturi a românilor referitoare la soluționarea potențialelor litigii ale acestora în afara sistemului judiciar, prin arbitraj.

 

Conform prevederilor protocolului, specialiștii din A.A.I. și D.G.A.S.P.C.A. – AEDOPS România vor coopera în toate domeniile de interes comun, prin:

  • organizarea unor activităţi comune în scopul cunoașteriii drepturilor persoanelor asistate social și a celor aflate în nevoie, în contextul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, cunoaşterii căilor alternative de soluţionarea a litigiilor;
  • colaborarea specialiștilor celor două instituții în definirea/elaborarea unor programe de calificare profesională și pregătire continuă a arbitrilor privind soluționarea prin arbitraj a litgiilor privitoare la asigurarea asistenței sociale și protecția persoanelor aflate în nevoie;
  • susținerea unor inițiative care să asigure promovarea unitară a intereselor partenerilor în cadrul instituțiilor și organizațiilor naționale și europene;
  • susținerea în mod unitar a unor proiecte legislative, legi și alte acte normative necesare dezvoltării și evoluției celor doi parteneri;
  • pregătirea și participarea în comun la proiecte, programe și alte acțiuni;
  • organizarea periodică a unor evenimente de informare și dezbateri privind activitățile specifice ale celor doi parteneri și interdependența dintre acestea;
  • accesarea prin proiecte comune a fondurilor europene sau din alte surse, pentru promovarea activității celor doi parteneri;
  • utilizarea mijloacelor de informare în masă, atât în comun cât și separat, pentru mediatizarea acțiunilor care formează obiectul prezentului protocol.

 

Totodată, cele două părţi vor face schimb de informații statistice în scopul evaluării posibilităților de îmbunătățire a activității lor.

 

 

 

ASOCIAȚIA DE ARBITRAJ                                                                                                       DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

   INSTITUȚIONALIZAT                                                                                                            SOCIALĂ PERSOANE CU DIZABILITĂȚI,

 COPII ȘI ADOPȚII – AEDOPS ROMÂNIA

                                                                                                                       

                    PREŞEDINTE                                                                                                       DIRECTOR GENERAL 

Rodica VLAICU                                                                                                       Mihai  CĂLDĂRARU

Distribuie acest articol Oficial Media
Share