Ministrului Sorin Câmpeanu nu face decât să dezinformeze opinia publică

Un nou scandal s-a iscat între ministrul Educației și profesorii care activează în cadrul Palatelor și Cluburilor Copiilor. Palatele și cluburile elevilor vor fi date în grija consiliilor locale. Dascălii din aceste instituții își vor pierde astfel statutul de profesor.
În data de 12 iulie 2022, Ministerul Educației a propus un nou  proiect pentru Legile Educației. Prin aceste proiecte de legi se urmărește ca, prin descentralizare, să dispară educația nonformală odată cu trecerea Palatelor, Cluburilor Copiilor și Cluburilor Sportiv Școlare sub administrarea Consiliilor locale din Unitățile Administrativ Teritoriale, acestea neavând puterea financiară necesară finanțării unei astfel de activități. Mai mult se urmărește scoaterea din sistemul educațional a personalului didactic din aceste instituții și transformarea acestora într-un fel de funcționari publici, asta deși aceste persoane au participat la concursuri de titularizare, grade didactice și cursuri de perfecționare.
În postarea  sa pe o pagină de socializare ministrul Sorin Câmpeanu se precizează că ”Palatele și Cluburile Copiilor nu se desființează, ci ele vor fi subordonate consiliilor locale la intrarea în vigoare (2025) a proiectului de lege propus de Ministerul Educației”.
În replică, vin Profesorii de la Palatele și Cluburile Copiilor din România educată, cu contraargumente petinente, aceștia fiind îngrijorați de viitorul lor, după intrarea în vigoare a noii Legi a Educației , din 2025, dar au și lansat în mediul online o petiție se sustinere a demersurilor, de a respinge propunerea inițiată de ministerul  Educației.
”Primăriile și consiliile locale sunt instituții de administrație publică, care nu au ca scop principal și nici specialiști în educația formală sau nonformală. Pornind de la această premisă, nu considerăm oportun faptul că Palatele și Cluburile Copiilor vor fi trecute în subordinea acestora, în timp ce creșele, de exemplu, au fost preluate de Ministerul Educației, în acest an. De asemenea, observăm că cea mai mare parte a textului publicat de ministrul educației se referă la actualul statut al cadrului didactic din Palate și cluburi, care are, momentan, toate drepturile, asemenea celui din învățământul formal. Dar, acest statut este valabil doar până la intrarea în vigoare a proiectului de lege propus de Ministerul Educației, din 2025, conform proiectului de lege.
 Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi pierde calitatea de personal didactic, dar îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.
Aceste precizări ale ministrului nu fac decât să dezinformeze opinia publică. Da, profesorii din aceste instituții care se ocupă cu educația nonformală își vor păstra statutul de profesor atât timp cât se vor transfera în învățământul formal, adică vor fi nevoiți să plece de pe aceste posturi didactice, pentru care au susținut examene întocmai celor din învățământul formal. Această condiționare este o constrângere a actului educațional, existând mai multe riscuri: 1. profesorii din Palatele și Cluburile Copiilor să migreze înspre învățământul formal, caz în care aceste instituții își vor pierde calitatea de instituții educaționale, 2., cei care vor rămâne pierd statutul de profesor și toate examenele/gradele susținute și 3., în instituțiile de educație nonformală, Palate și Cluburi ale copiilor, se creează premisa accesului unor persoane necalificate la actul de predare.
Propunerile Ministerului Educației pe partea de educație nonformală, în cadrul proiectului de lege România Educată, nu sunt conforme cu titlul proiectului de lege, mai mult, îl contrazic. Inadvertențele acestui proiect de lege indică faptul că,  la alcătuirea sa nu au fost consultați și reprezentanți ai Palatelor și Cluburilor Copiilor din țară, și nici nu s-a făcut un studiu de impact asupra actului educativ. Considerăm că măsurile coercitive la adresa profesorilor din aceste instituții de educație nonformală subminează statutul acestora și vor avea repercusiuni în timp asupra educației și a viitoarelor generații de elevi.
Prin încălcarea drepturilor profesorilor, câștigate prin concurs, se încalcă drepturile copiilor și adolescenților la educație. Prin frecventarea cursurilor acestor instituții, elevii au șansa de a se descoperi și a se dezvolta armonios, de a face performanță, de a petrece timp liber într-un mediu educațional controlat. Prin descentralizare, aceste instituții vor dispărea: prin migrarea personalului, prin lipsa standardului de calitate și, odată cu ele, va dispărea șansa copiilor cu posibilități materiale reduse la educație extrașcolară/nonformală. În concluzie, declarațiile recente din presă sunt asemenea replicilor unui personaj cunoscut din opera lui Caragiale: „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”. Cu alte cuvinte, Palatele și Copiilor din țară nu se desființează, dar, de fapt, prin prisma noii legi a învățământului, riscă să piardă statutul de instituții de educație, adică exact scopul pentru care există” se arată în intervenția dascălilor nemulțumiți de noile decizii luate în ultima perioadă, privind transformarea radicală a învățământului românesc. Toți elevii, copiii și tinerii trebuie să aibe șanse egale la educație și de asemenea să beneficieze de EDUCAŢIE EXTRAȘCOLARĂ NONFORMALĂ GRATUITĂ prin Palatele, Cluburile Copiilor și Cluburile Sportiv Școlare.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share