Am avut 25 de ani de schimbări în educație, dar nu am avut o reformă autentică

caliedu

”Am avut 25 de ani de schimbări în educație, dar nu am avut o reformă autentică”, este opinia președintelui ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), dl. Șerban Iosifescu, participant în calitate de expert la proiectul CALIEDU.
Dar ce este CALIEDU ? O coaliție a 13 organizații din România, organizații care își propun să devină o voce mai puternică a societății civile pentru susținerea fundamentării politicilor publice din sectorul educație pe cercetări. În cadrul proiectului „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU), proiect inițiat de Asociația Learn&Vision din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, este membru al coaliției și organizația “Ștefan și Chivulescu”- Societate Civilă Profesională de Psihologie din Târgoviște.
Proiectul „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare”, demarat in aprilie 2015, are o durată de 12 luni si este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.
Necesitatea implementării acestui proiect a fost dictată de lipsa coalizării actorilor neguvernamentali din domeniul educației care să se angajeze în elaborarea și promovarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări. În acest context, scopul principal al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a ONG-urilor educaționale naționale și regionale în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări. În același timp proiectul urmărește sprijinirea recunoașterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice cu scopul de a oferi un set de resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educațională, articole științifice, documente de poziție) pentru factorii de decizie și promotorii politicilor educaționale.

Considerăm că educaţia de calitate pentru toţi este un subiect de dezbatere publică, important pentru orice persoană din societatea românească. Oricine se poate implica în susţinerea activă şi constantă a coaliției și a principiilor acesteia; grupul creat va genera masa critică, de iniţiative legislative şi de politici publice. Masă critică pentru o educaţie de calitate în România este un neManifest pentru că, deşi priveşte sistemul naţional de educaţie, vine din zona societăţii civile şi va fi susţinut de neSemnatari, în speranţa că persoanele care acceptă această denumire semnalizează angajarea lor la acţiune reală şi nu doar la o declaraţie pe hârtie. România are azi nevoie ca şcoala reală şi şcoala de pe hârtie să devină identice.

Documentul de poziție CALIEDU cuprinde direcțiile mari de acțiune agreate:
1. Formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor, a întregului personal implicat în educație și formarea pe tot parcursul vieții.
2. Promovarea educației incluzive și multiculturale.
3. Dezvoltarea culturii și a capacității de evaluare, pe bază de competențe, a rezultatelor învățării, personalului didactic și instituțiilor de învățământ.
4. Îmbunătățirea participării comunității la procesul decizional din instituțiile de educație și formare.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share