Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

ANOFM este parte a nou-lansatei retele a serviciilor publice de ocupare a fortei de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România face parte din rețeaua serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare lansată oficial astăzi, structură care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană.

Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545), în conformitate cu Pachetul legislativ din 2012 privind ocuparea forței de muncă. Consiliul de administrație al noii rețele s-a reunit, tot astăzi, pentru prima dată la Bruxelles.

Rețeaua va ajuta statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european. În 2014, România a fost una dintre cele 11 țări care au primit astfel de recomandări (alături de Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania). Factorii naționali de decizie vor putea utiliza expertiza obținută în cadrul rețelei la conceperea, dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share