APEL PENTRU APĂRAREA VALORILOR MORALE CREŞTINE

Noi, reprezentanţii cultelor creştine din Timişoara ne exprimăm regretul că mai ales în această perioadă a Postului Adormirii Maicii Domnului, când mulţi credincioşi se pregătesc pentru sărbătoarea bisericească şi naţională închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în oraşul nostru sunt organizate mai multe acţiuni în cadrul Festivalului Pride al mişcării LGBT.
Constatăm, de asemenea, că unele acţiuni, care aduc atingere gravă principiilor moralei creştine, din cadrul amintitului festival, sunt organizate de pildă, în Parcul Central al oraşului nostru martir, unde sunt amplasate, statuia ostaşului român şi busturile marilor personalităţi timişorene, aparţinătoare tuturor etniilor şi au loc manifestările importante şi oficiale desfăşurate întru cinstirea memoriei ostaşilor, martirilor şi luptătorilor români care şi-au vărsat sângele pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi reîntregirea neamului.
De aceea, noi, reprezentanţii cultelor din Timişoara ne delimităm categoric de aceste acţiuni care contravin credinţei şi moralei creştine.
Totodată, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze cu harul Său, să împlinim voia Sa cea sfântă şi să transmitem generaţiilor viitoare, nealterat, patrimoniul spiritual şi moral comun, pe care cu toţii l-am moştenit de la înaintaşii noştri, păstrat cu preţul multor jertfe.
Dorim să trăim într-o Timişoară, care a promovat întotdeauna bunele relaţii interetnice şi religioase şi îşi cinsteşte martirii din Decembrie 1989 !

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share