Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Babel Fast: PĂDUREA, Compagnie D’Autres Cordes, Franța

 Festivalul Babel vă prezintă spectacolul PĂDUREA  – Compagnie D’Autres Cordes, Franta, Casa Sindicatelor, 1h – 7 iunie 2023 de la ora 19:30

Compania D’Autres Cordes, fondată în 2006, însoțeşte proiectele muzicianului Franck Vigroux.

Producția FORET( Pădurea) este  rezultatul fuziunii unor discipline diverse, precum video, dans, teatru, arte vizuale şi muzică, făcând parte din tendințele estetice contemporane ce promovează experimentul şi expresia noilor forme de scriere.

Pădurea este un spațiu de trecere. Trecerea ca de vis, dintr-un loc în altul, dintr-o stare în alta. Pădurea este o călătorie interioară. Aici, imaginile apar in inconştient, pădurea se transformă încet, tânjeşte să se deschidă prin imagini şi sunete, în timp ce figura feminină fantastică se târăşte ca un şarpe şi se pune la îndoială. Pădurea este o creație senzorială, construită ca o mişcare glisantă, la început ca o amețeală, apoi o evadare, urmată de o cădere, iar în final ca o mântuire. O odisee conştientă în forma unei căutări.

***

Compania D’Autres Cordes, fondată în 2006, însoțeşte proiectele muzicianului Franck Vigroux. S-a specializat în compozitia de muzică contemporană şi s-a concentrat pe compoziția pentru scenă din 2011. Producțiile noastre sunt rezultatul fuziunii unor discipline diverse, precum video, dans, teatru, arte vizuale şi muzică, făcând parte din tendințele estetice contemporane ce promovează experimentul şi expresia noilor forme de scriere.


Forêt/The Forest is a passage way. The dreamlike crossing from one place to another, that of a change of state. Forêt is an interior voyage. Here, the images open up in the unconscious, the forest slowly transforms itself, yearns to open up through images and sounds, while the fantasmagorical feminine figure slithers as a snake, and questions herself. Forest is a sensorial opera, built like a sliding movement, first as a vertigo, then an escape, followed by a fall, finally as a redemption. A sensible odyssey in the form of a quest.

***

D’Autres Cordes Company was founded in 2006, and it accompanies the projects of musician Franck Vigroux. It specializes in contemporary music composition and has been focusing primarily on stage composition since 2011. Our productions are the result of a fusion of various disciplines such as video, dance, theater, visual arts, and music, and are part of contemporary aesthetic trends that promote experimentation and the expression of new forms of writing.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share