28/01/2021

Breaking news: alegatorii aflați în carantină pot solicita urna mobilă

Alegătorii care sunt în carantină sau izolare și nu se pot deplasa la o secție de votare pot solicita urna specială (mobilă). Dacă nu aveți un document doveditor nu puteți solicita urna specială.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Urna specială se poate folosi doar pentru secțiile din țară.

Aceleași reguli se aplică și persoanelor reținute, în arest la domiciliu  sau internate în instituții medicale. Urna poate fi solicitată și de persoanele care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.

Cererile trebuie depuse fizic, la sediul biroului electoral al secției de votare, cel târziu sâmbăta dinaintea alegerilor, între orele 18 și 20. În premieră, la aceste alegeri, cererile se pot face și la birourile de circumscripție sau la oficiile electorale. Procedura nu menționează faptul că cererile se pot transmite online.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate

Decizia 40/2020

 • Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2).
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2), seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.
 • Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa la sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.
 • In soluţionarea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va putea să întreprindă şi alte verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate cererii se precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe baza acestor informaţii să se aprecieze, în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilităţii bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.
 • Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii prevăzuţi la alin. (1) pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020. între orele 18.00-20.00.
 • Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscripţie sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice

Art. 6. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

2) Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, acesta se asigură la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

3) Cererile pot fi depuse cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 5 decembrie 2020  urmând să se asigure de către conducerea unităţii depunerea acestora la biroul electoral până cel mai târziu la ora 20.00 a zilei respective.

4) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin.(1) şi (2) vor informa biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.

5) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau în arest la domiciliu

Vezi prevederile deciziei BEC 41/2020.

Accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau care au nevoie de însoțitor

Alegătorii care au motive întemeiate pot solicita un însoțitor, care să îi asiste în cabină. Aceștia nu pot fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. Nu există alte instrumente – buletine de vot sau materiale explicate în limbaj Braille, spre exemplu – care să faciliteze votul. Președintele secției de votare stabilește dacă motivele sunt întemeiate, nu trebuie prezentate documente în acest sens.

Art. 85. – Legea 208/2015

(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.

Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita urna mobilă (vezi mai sus). Nu există prevederi speciale pentru persoanele care se deplasează la secția de votare și nu pot ajunge la secția de votare din motive care țin de accesibilitate (dacă secția este organizată la etaj sau nu există rampă de acces).

Dacă identificați secții care nu sunt accesibile, vă puteți adresa Autorității Electorale Permanente – logistica.electorala@roaep.ro.

Art. 6. – Hotararea AEP 33/2019

(1) Prin secții de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă se înțelege secțiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale:

 1. imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală;
 2. imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;
 3. localul de vot este situat la parterul clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan rulant;
 4. accesul în localul de vot se realizează ușor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces;
 5. ușile au o deschidere de minimum 90 de cm;
 6. localul de vot este iluminat adecvat.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share