CĂSUȚE DE LECTURĂ PENTRU COMUNITĂȚILE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

La Instituția Prefectului – Județul Hunedoara au fost semnate  două documente care pun bazele unor importante acțiuni pentru sprijinirea și încurajarea membrilor comunităților să participe activ la acte de cultură, și, totodată, conștientizarea acestora cu privire la importanța lecturii și a educației, prin înființarea de biblioteci stradale în cele 69 de comune și orașe hunedorene.
 Au fost semnate Acordul de Parteneriat și Proiectul „Biblioteci stradale”, iar parteneri sunt: Instituția Prefectului, reprezentată de prefectul Călin Petru Marian Organizația „Illinois Romanian-American Community”, din partea căreia a fost prezentă Daniela A. Kelemen, director de planificare strategică și dezvoltare și Inspectoratul Școlar General, reprezentat de Maria Ștefănie, inspector școlar general.
Colaborarea pentru lectură, educație și cultură își propune, în principal, susținerea și promovarea programelor culturale, educative, în vederea consolidării capacității comunităților de a se implica, prin acțiuni practice, stimularea lecturii și a valorilor culturale și sprijinirea și încurajarea membrilor comunităților să participe activ la acte de cultură, și, totodată, conștientizarea acestora cu privire la importanța lecturii și a educației.
Proiectul „ BIBLIOTECI STRADALE ÎN ROMÂNIA” (Little Free Libraries For Romania) va avea ca principală activitate construirea și amplasarea de Biblioteci Stradale / Căsuțe de Lectură în Județul Hunedoara, precum și aprovizionarea acestora cu cărți, reviste și materiale informative, care să ofere populației acces la informație și educație.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share