Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Cel de-al treilea atelier de lucru al echipei proiectului NEXOGENESIS

În luna octombrie 2022  o echipă de cercetători au vizitat zona din bazinul hidrografic Jiu. Investigația a evaluat în ce măsură sistemul de gestionare a resurselor de apă, terenurile și ecosistemul din bazinul hidrografic Jiu este orientat către legătura WEFE ( apă-energie-hrană-ecosisteme) și a identificat câteva bariere și pârghii care ar putea sprijini un sistem de guvernanță și de politici orientat către această legătură. Rezultatele cheie de anul trecut au stimulat continuarea discuțiilor și dezbaterilor din cadrul atelierului de lucru, care s-a desfășurat zile trecute, principala temă analizată fiind modalitatea de tranziție spre o gestionare intersectorială a resurselor în bazinul râului Jiu.  Au participat reprezentanți  ai Apelor Române Jiu, Business Development Group și alte  părțile interesate.

Producția de hidroenergie necesită o cantitate precisă de apă,  pentru a menține producția de energie electrică chiar și în perioadele secetoase, care ține cont direct de cererea de apă pentru irigații din sectorul agricol. Activitatea agricolă din bazin afectează și mai mult disponibilitatea apei subterane, punând astfel în pericol principala aprovizionare cu apă pentru cei 1,5 milioane de locuitori ai regiunii. Producția de energie atât în ​​nord deamonte (pentru a include tranziția către surse alternative de energie) cât și în regiunile sudice din aval (hidroenergie) are un impact asupra resurselor de apă și a mediului înconjurător. Proiectele de  combatere a inundațiilor  sunt deja inițiate în regiune, demonstrând o abordare bazată pe natură,  pentru adaptarea la schimbările climatice și beneficiile socio-economice asociate, etc. În prezent, planurile de management al râului Jiu au ca scop promovarea conectivității ecologice,  pentru o biodiversitate sporită și servicii ecosistemice. Rezultatele proiectului vor fi promovate ca referință de încredere și solidă la nivel național,  pentru fundamentarea acțiunilor și măsurilor pentru managementul durabil al resurselor de apă, susținând obiectivul strategic de actualizare a evaluării cerințelor de utilizare a apei la nivelul bazinelor hidrografice și îmbunătățirea evaluării vulnerabilităților sistemele de apă actuale. Mai mult, studiul de caz vizează diseminarea transfrontalieră cu Serbia și Bulgaria,  pentru a sprijini maximizarea impactului proiectului în Regiunea Dunării de Jos.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share