25/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgoviște: Reabilitare și modernizare Creșa nr.2

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2.

Art. I H.C.L. nr. 22/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2 Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2 Târgoviște”, astfel:

INDICATORI TEHNICI

CAPACITATI TEHNICE:

  Regim de înălţime: P+1

Suprafeţe creşă existent

P+1E;  
  Suprafata construita – parter 285,00 mp;  
  Suprafata construita – etaj 278.00 mp;  
  Suprafata desfasurata 563.00 mp;  
  Suprafata utila – parter 232,15 mp;  
  Suprafata utila – etaj 234.20 mp;  
  Suprafeţe creşa propunere    
  Suprafaţa construită – parter 525,55 mp;  
  Suprafaţa construită – etaj 545,70 mp;  
  Suprafaţa desfăşurată 1071,25 mp;  
  Suprafaţa utilă – parter 435,16mp;  
  Suprafaţa utilă – etaj 472,11 mp;  
  Suprafeţe grădiniţă    
  Suprafata construita – parter 691,05 mp;  
  Suprafata construita – etaj 670,90 mp;  
  Suprafaţa desfăşurată 1.361,95 mp;  
  Suprafeţe totale    
  Suprafaţa construită – parter 1.216,60mp;  
  Suprafaţa construită – etaj 1.216,60 mp;  
  Suprafaţa desfăşurată  2.433,20 mp;  
  Suprafaţa teren 1968,00 mp;  
  P.O.T

C.U.T.

H maxim

26,74%;

0.54;

10.00 m;

 
Suprafeţe totale stabilite prin PUZ luând în considerare și grădinița  
  Suprafeţe grădiniţă  
Suprafata construita – parter 691,05 mp;  
Suprafata construita – etaj 670,90 mp;  
Suprafaţa desfăşurată 1.361,95 mp;  
Suprafeţe totale    
Suprafaţa construită – parter 1.216,60mp;  
Suprafaţa construită – etaj 1.216,60 mp;  
Suprafaţa desfăşurată  2.433,20 mp;  
Suprafaţa teren 4228,00 mp;  
P.O.T       29%;

C.U.T.     0,58;

H maxim 10,00 m;

 

 

 
   Înălţimea maximă corp existent 8,93 m;  
   Înălţimea la streaşină extindere 6,30 m;  
   Înălţimea maximă extindere 7,90 m;  
   Înălţimea la atic extindere 6,90 m;  
  • Procentul de ocupare al terenului (POT) = 26.74%;
  • Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) = 0,54;
  • Clasa de importanță “II” conform CR0 – 2012;
  • Categoria de importanță”C” – NORMALĂ conform HGR 766/1997;
  • Grad de rezistență la foc”III” conform NP 118/1999;
  • Capacitate cresa – 35 copii împărțiți în trei grupe astfel: o grupă de câte 15 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 3 ani și două grupe de 10 copii cu vârsta sub un an;
  • Suprafata desfasurata alei pietonale:        108,28 mp;
  • Suprafata loc de parcare: 537,00 mp;
  • Suprafața  loc de joacă:  324.12 mp;
  • Suprafața  spații verzi: 473,05 mp.

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 2.900.657,27 lei (614.311,76 euro)

– C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA: 1.932.488,84 lei (409.269,52 euro)

– Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 407.000,00 lei (86.195,94 euro)

¨   Curs valutar euro= 4.7218 RON la data de 25.07.2019

¨   Durata de realizare:  24 luni, din care 20 luni alocate lucrărilor de construcție.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de     Dezvoltare Locală si Bugetul local.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share