Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ LA NIVELUL U.E. ÎN CIFRE PE ANUL 2022

Au fost publicate rezultatele pentru 2022 ale acțiunilor de combatere a criminalității la nivelul UE în cadrul EMPACT

Au fost publicate rezultatele pentru 2022 ale instrumentului emblematic al UE de combatere a criminalității organizate.

În cele 15 domenii de criminalitate, acțiunile judiciare și de asigurare a respectării legii la nivelul UE au condus la: 9 922 de arestări; identificarea a 4 019 victime ale traficului de persoane; arestarea a 3 646 de persoane care introduc ilegal migranți; confiscarea a peste 180 de milioane EUR; confiscarea a peste 62 de tone de droguri; inițierea a 9 262 de anchete.

_empact

EMPACT optimizează coordonarea și cooperarea privind prioritățile în materie de criminalitate care afectează statele membre ale UE. Acțiunile de combatere a criminalității sunt desfășurate de autoritățile judiciare și de asigurare a respectării legii de la nivel național, cu sprijinul instituțiilor și agențiilor UE. După caz, sunt implicate și organizații din sectorul public și privat, organisme internaționale și țări terțe.

EMPACT este abrevierea pentru European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale). Aceasta asigură o abordare integrată a securității interne a UE, care implică măsuri mergând de la anchete, controale la frontierele externe și cooperare polițienească, vamală și judiciară până la gestionarea informațiilor, inovare, formare, prevenire și dimensiunea externă a securității interne, precum și parteneriate public-privat, după caz.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share