De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

Fordaq – Comunitatea Forestierilor și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn organizează  a VI-a ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi care va avea loc pe data de 14 decembrie 2022, începând cu ora 10:00, la Hotel Epoque (Intrarea Aurora 17C, București 010213).

   ”Obiectivul acestei ediții a  forumului  este de a identifica și propune modalități de transpunere a noii Strategii Naționale pentru Păduri în politici publice, pornind de la asumarea prin PNRR a elaborării unui nou Cod Silvic până la finalul semestrului I din 2023, pentru a valorifica potențialul enorm pe care îl deține lemnul din păduri gestionate durabil de a susține creșterea economică, dezvoltarea zonei rurale, securitatea energetică în contextul obiectivelor verzi de mediu și climă” transmit organizatorii. 

O  analiză  sintetică  a  situației  administrării  pădurilor și industriei  lemnului  reliefează următoarele:

Recoltăm  comercial, anual,  33 %  din creșterea  pădurilor  României, practic  cea  mai redusă  pondere  din Europa.

 • anual se  acumulează  în  păduri, conform  IFN, un volum  nerecoltat  de 26  milioane  mc.
 • pe  piața  lemnului  de înregistrează  un deficit  major  de resursă  de lemn, care  a  condus  la  probleme  de aprovizionare  a populației  cu  lemn de  foc  și  de aprovizionare  a industriei  lemnului  cu resursă.
 • deficitul  de   resursa de lemn  și prețurile  mari ale  lemnului  de  foc  conduc  la  direcționarea  resursei ca  lemn  de foc, inclusiv sortimente  industriale  valoroase.
 • la  licitațiile  principale organizate  de  RNP-  Romsilva,  pentru  producția  anului  2022, prețurile  de adjudecare  au  fost cu  250  %  mai mari față  de producția  anului  2021. La  prima  licitație  organizată  pentru  producția  anului  2023, la  Direcția Silvică  Vâlcea,  prețurile de adjudecare  au  fost la  o medie  de 514 lei/mc,  prețuri  de 3  ori  mai mari  decât  prețurile pentru  anul 2020 .  La  Direcția  Silvică  Călărași, datorită  prețurilor  de pornire  la  licitație  stabilite  de RNP-  Romsilva  la un nivel  de aproape  3  ori  mai mare decât  prețurile  de referință, practic  nu  s-a  vândut  nimic la  licitație.
 • Prețurile  lemnului pentru  industrie  în  România sunt  cu minim 40  %  peste  preturile sortimentelor respective  în țările  europene, afectând  competitivitatea  industriei  lemnului.
 • Importurile  de  mobilă  în  România  vor  depăși  1  miliard  de  euro  în  România  în 2022, o dublare  față  de  media  anilor  2015-2019,  datorită  problemelor  de  competitivitate  create  pentru  industria  mobilei  de prețurile  mari  ale  resursei în  România.
 • Industria  lemnului  înregistrează  o scădere  a producției  industriale  în  septembrie  2022 comparativ  cu  septembrie  2021  de 16  %, datorită  deficitului  de resursă  și prețurilor  mari  ale  acesteia.
 • Factori  de  decizie, în loc  să  implementeze  măsuri  de eliminare  a blocajelor  artificiale  care  au condus  la  deficitul  de resursă  de lemn  în  România,  au  adoptat  măsuri  contraproductive și  inaplicabile,  cum  este  ordonanța  privind  plafonarea  prețului  lemnului  de foc.
 • Un proiect  de ordonanță privind  evaluarea  de mediu  a amenajamentelor  silvice  riscă  să  conducă  la revizuirea  acestei  proceduri  pentru  o proporție  de peste  50  %  din amenajamentele  silvice, conducând  la  amplificarea  blocajelor .
 • România  înregistrează o  proporție  ridicată  de utilizare  a resursei  ca  lemn  de foc, cu  randamente  energetice  mici.
 • la  începutul  anului 2023 vor  fi lansate măsuri  de  finanțare  în  valoare  de 180-250 milioane  euro  pentru noi instalatii de energie regenerabila pentru comercializare și sisteme de energie regenerabila pentru autoconsum, proiecte a  căror  implementare  va  conduce  la  un necesar  de resursă  de 2 milioane  tone  biomasă  anual.
 • există un mare  potențial  de utilizare  a biomasei  pentru  energie  regenerabilă. În  România  există  2 milioane ha  terenuri  care  nu au  nici  utilizare agricolă și nici  forestieră.
 • Minsterul  Mediului, Apelor  și Pădurilor  a lansat măsura  de împădurire  din PNRR, prin care se  finanțează  înființarea  a   56  000  ha  pădure, cu o  țintă  de 25 000  ha  în anul 2023.  

    Pornind  de la  aceste provocări  și  evoluții,  agenda  Forumului  se  va  concentra prioritar pe  următoarele arii  tematice :

 • fundamente:  starea pădurilor, impactul  economic, social  și  de mediu al  sectorului  pădure-lemn.
 • viziune  2030 –  ținte  pentru  sectorul pădure-lemn.  Potențialul  sectorului  de  a susține  creșterea  economică și  de a contribui  la  combaterea  schimbărilor  climatice.
 • reglementarea și implementarea  procedurii  de evaluare  de mediu  a amenajamentelor silvice.
 • implementarea  programului  de împădurire finanțat  prin PNRR.
 • oportunități  de investiții  în energie  regenerabilă  bazată  pe  biomasă pentru  comercializare  sau  autoconsum.
 • balanța  lemnului.
 • arii  tematice  prioritare  pentru o  viziune  unitară pentru  un sistem funcțional  de pază  a  padurilor , de trasabilitate  și  principii de  valorificare  a masei  lemnoase, în transpunerea  Strategiei  Naționale  pentru  Păduri,  în perspectiva  elaborării  unui  nou  Cod  Silvic.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share