27/11/2021

Deputat Oana Vlăducă, interpelare: ”Reînființarea Comisiei Naționale a Bibliotecilor”

Adresată: Domnului LUCIAN ROMAȘCANU,  Ministrul Culturii și Identității Naționale                

De către dna deputat: OANA SILVIA VLĂDUCĂ

Circumscripţia electorală: 16, DAMBOVITA

Grupul parlamentar: PSD

Ședinţa Camerei Deputaților din data de: 12.09.2017

Obiectul interpelării: Reînființarea Comisiei Naționale a Bibliotecilor în conformitate cu Legea Bibliotecilor, nr 334/2002 cu modificările și completările ulterioare

Domnule ministru,

Prin Legea Bibliotecilor, nr 334/2002 cu modificările și completările ulterioare, s-a dispus (art. 59) înființarea Comisiei Naționale a Bibliotecilor (CNB), sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Culturii și Cultelor. Aceasta a funcționat în perioada 2002 – 2010 după care, din motive legate, atât de incompatibilități ale unor membri, cât și din lipsa finanțării, Comisia nu a mai funcționat.

În perioada 2011-2012 s-a încercat reorganizarea Comisiei în raport cu prevederile  legale, dar acțiunea nu a fost finalizata nici până în prezent. Aceasta situație s-a datorat atât schimbărilor repetate ale conducerii Ministerului Culturii, cât și instabilității managementului Bibliotecii Naționale, care nu a impulsionat crearea Comisiei.

Menționez că atribuțiile Comisiei Naționale a Bibliotecilor, fixate prin Legea nr 334/2002, privesc aspectele de importanță majoră cu care se confruntă bibliotecile:

 • elaborează strategii şi programe pentru sistemul național de biblioteci;
 • coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul național de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci;
 • propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării;
 • elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
 • elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces public;
 • elaborează metodologia de organizare a inspecției în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administrației centrale şi locale;
 • elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu, etc.

Având în vedere că în programele concepute în cadrul Agendei Digitale pentru România 2020 se disting mai multe linii de acțiune care vizează în mod direct bibliotecile, considerăm oportună reînființarea Comisiei Naționale a Bibliotecilor, care se va preocupa în special de:

 • Participarea la Proiectul European „Europeana” cu peste 700.000 de înregistrări digitale, într-un mod coordonat si unitar. Până in prezent, acest obiectiv este realizat sub 30%;
 • Implementarea și utilizarea unui singur punct de acces al informației digitale legate de patrimoniul cultural, dar și de educație, de petrecerea timpului liber;
 • Materializarea și digitizarea patrimoniului cultural (biblioteci, arhive fizice și audiovizuale, muzee) pentru deschiderea acestui a la nivel european și pentru conservarea acestuia în timp;
 • Dezvoltarea Arhivelor Digitale ale Patrimoniului Cultural Român;
 • e-Accesibilitatea în bibliotecile publice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor prin acțiuni ale bibliotecilor publice;
 • Îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni şi conținutul cultural digital;
 • Promovarea creării de conținut digital original, specific comunităților din România.

În sensul celor de mai sus, ca responsabilitate a ministerului pe care îl coordonați, vă rog să agreați întreprinderea demersurilor instituționale și organizatorice pentru reînființarea CNB, așa cum prevede legislația în vigoare.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,                                                                                                                                                              DEPUTAT OANA   SILVIA  VLĂDUCĂ

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share