Dosar penal pentru un transportator de deșeuri din județul Hunedoara

În primele patru luni ale acestui an au fost verificate de către Garda Națională de Mediu (GNM), prin serviciile comisariatelor județene, 1.040 de transporturi, fiind vizat modul în care sunt respectate reglementările legale privind transferul deșeurilor. O parte din aceste transporturi au fost oprite la intrarea în țară, pentru altele au fost întocmite sesizări penale și într-un alt caz a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 50.000 de lei.
„Operatorii economici care au încălcat prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, a OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, a O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase au fost sancționați contravențional, li s-au întocmit sesizări penale și au avut măsură de returnare a deșeurilor în țara de expediție. Transporturile verificate conțineau deșeuri textile, deșeuri din materiale plastice, anvelope uzate, deșeuri din sticlă, baterii uzate pe bază de plumb și acid sulfuric, cabluri, echipamente electrice și electronice casate, deșeuri de metale neferoase, deșeuri de aluminiu sau deșeuri de cupru. În patru cazuri, în care s-au constatat neconformități, echipele de control care au făcut verificările în punctele de frontieră nu au permis intrarea acestor transporturi pe teritoriul României. În alte situații – trei depistate în Constanța și unul în Hunedoara – au fost întocmite sesizări penale, iar în alt caz, a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 50.000 de lei. Pentru toate acestea au fost dispuse măsuri cu termen de conformare, stabilite prin actul de control întocmit”, a declarat Marioara Artemis Gătej, comisar general al GNM.
Din verificările pe care GNM le derulează sistematic în cadrul planului național de control, respectiv operațiuni distincte nationale sau internationale, sub coordonarea Interpol sau Europol, s-a constatat că cele mai frecvente probleme în transferul deșeurilor constau în completarea greșită a datelor din actele ce însoțesc transporturile sau neconcordanța între ce este declarat a fi în încărcături și ce se află în realitate în acele încărcături sau lipsa unor facilitati reale de reciclare/valorificare la instalația de destinație.
”O parte din societățile comerciale din România solicită anumite tipuri/categorii de deșeuri, exclusiv în vederea valorificării, însă verificările dovedesc că nu au întotdeauna fluxuri tehnologice adecvate cantitativ și calitativ pentru acest scop. Aceste probleme sunt depistate de comisarii GNM, prin serviciile comisariatelor județene, în timpul verificării legalității transferurilor de deșeuri, la diferite amplasamente de destinație de pe tot teritoriul României”, a mai spus comisarul general.
Astfel, controalele s-au efectuat:  în punctele de trecere a frontierei, ca urmare a solicitării autorităților vamale, atunci când au existat suspiciuni de transferuri ilegale și pe baza protocoalelor și planurilor de acțiuni, încheiate cu Poliția de Frontieră și Direcția Generală a Vămilor;  la amplasamentele de destinație ale deșeurilor din România, care pot fi: instalații de valorificare intermediară sau finală a deșeurilor; comercianți/brokeri, care nu intră în posesia fizică a deșeurilor, dar efectuează operațiuni de transfer și import deșeuri periculoase și nepericuloase;  la amplasamentele de expediție ale deșeurilor periculoase și nepericuloase din România, la deținătorul de deșeuri, care poate fi generator sau colector, comerciant/broker; la transportatorul de deșeuri, pe durata transportului pe teritoriul aflat sub jurisdicția României.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share