Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

E bine de știut și despre modificările la cardurile de energie

A fost modificată hotărârea de guvern  care vizează completarea tipurilor de energie care fac obiectul sprijinului temporar aferent anului 2023.

Beneficiari pot acum să plătească și datoriile de anul trecut. Vor  putea fi compensate costurile pentru energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.pe lângă formele de energie compensate în acest moment, butanul, rumegușul, cărbunele, brichetele sau alți combustibili lichizi sau solizi, pe lângă energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

carduri

Sunt cazuri în care autoritățile publice locale, companiile publice sau private ți alte entități publice sau private, efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor cu energia către terțe persoane / beneficiari de sprijin, situație în care beneficiarii de sprijin pot accesa ajutorul doar pe baza unor certificate de validare a datoriilor, ca și în cazul asociațiilor de proprietari/ locatari. În Ordonanță se prevede posibilitatea eliberării certificatelor de validare a datoriilor doar în cazul asociațiilor de proprietari/ locatari. Ca urmare, este necesară extinderea categoriilor de furnizori de energie și asimilați acestora, care pot emite certificate de validare a datoriilor, astfel încât toți beneficiarii de sprijin să poată accesa ajutorul financiar. Au fost semnalate cazuri în care, la schimbarea domiciliului, beneficiarii de sprijin nu mai pot accesa sprijinul primit, având în vedere că plațile prin mandat poștal se efectuează doar în cazurile în care există corespondență între adresa de pe cardul de energie și domiciliul din actul de identitate al beneficiarului de sprijin. Ca urmare, se impune reglementarea acestor situații, pentru a se evita eventualele blocaje la nivel de beneficiar și pentru a elimina unele limite identificate în implementarea mecanismului de acordare a sprijinului. Având în vedere diversitatea situațiilor identificate în timpul distribuirii ajutorului, se propune introducerea unor definiții mai clare sau modificarea celor existente, referitor la definirea furnizorilor de energie, a termenului/tipurilor de energie, a certificatului de validare a datoriei și a emitenților acestuia, în corelare și cu modificările propuse mai sus. Pentru a se elimina orice eventuală confuzie privind valabilitatea cardurilor sau/și perioadele de decontare a cheltuielilor aferente, de la art. 5 din actul normativ supus modificării au fost eliminate trimiterile la perioadele de decontare a cheltuielilor, având în vedere că valabilitatea cardului este până la data de 31 decembrie 2023. Referitor la achiziția de lemn de foc, utilizat de beneficiarii de sprijin pentru încălzirea locuințelor, analizând prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, se constată că administratorii de fond forestier proprietate publică au posibilitatea valorificării, prin vânzare directă către populație atât a sortimentului „lemn de foc” precum şi a lemnului rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, care este utilizat practic în același scop, și ca urmare s-a impuns definirea clară în textul Ordonanței a termenului „lemn de foc”.

Facturile față de furnizorii de energie vor putea cuprinde datorii restante începând cu 1 februarie 2022, cu condiția ca factura să fie emisă după data de 1 ianuarie 2023. Se elimină trimiterile la sezonul rece 2022 – 2023, pentru ca prima tranșă de 700 de lei să fie utilizată până la 27 decembrie 2023, față de 30 iunie 2023, cum era până la acest moment. Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu vor putea include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin. Peste  patru milioane de persoane beneficiază de carduri de energie, bugetul total al programului fiind de 2,8 miliarde de lei. Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare. ”Cardurile pentru achitarea facturilor la energie acordate persoanelor vulnerabile pot fi utilizate ca instrumente de plată de două luni și jumătate, timp în care am monitorizat permanent derularea programului, împreună cu reprezentanții  CN Poșta Română și am căutat permanent soluții de îmbunătățire a implementării. Obiectivul nostru principal este ca beneficiarii să se poată folosi de banii acordați prin intermediul cardului de energie, iar utilizarea acestuia să fie cât mai simplă și rapidă. Clarificările pe care le-am adoptat astăzi în ședința de Guvern răspund unor situații întâlnite în cursul implementării, astfel încât toți cei care au dreptul să primească acest sprijin să îl poată accesa, indiferent de tipul de energie folosit, și să permitem totodată și achitarea datoriilor restante începând cu 1 februarie 2022”, a declarat ministrul  Marcel Boloș.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share