”Egalitate de gen în ONG-urile din Valea Jiului”

Bankwatch România și Asociația Front/ Feminism România  au organizat la Petroșani workshopul ”Egalitatea de gen”  care ajută  activitatea ONG-urilor de la nivel local,  în Valea Jiului. Evenimentul a fost  găzduit de CRESC PETROȘANI. Îmbucurător a fost faptul că, la aecest evenimement au participat studenți, în special băieți, interesați de a afla noutăți și de a se implica în astfel de activități, reprezentanți ai ong-urilor, cadre didactice, lucrători sociali, etc. Au fost discuții interactive, care au abordat teme diverse:  începând de la   egalitatea de gen – ce este și cum o includem în munca de zi cu zi a ONG-urilor locale, s-a vorbit despre antidiscriminare, despre egalitatea de șanse, metode și practice de incluziune și reprezentare echitabilă a femeilor și grupurilor defavorizate, etc.

În calitatea sa de moderator al evenimentului, Irina Ilisei ca și formator acreditat, a aflat și  o parte din problematica complexă cu care se confruntă VALEA JIULUI, cazuri concrete de discriminare și s-au făcut propuneri viabile, ca pe viitor,  să se găsească cele mai bune soluții pentru integrarea femeilor și categoriilor defavorizate în diferite proiecte și programe, care să contribuie la dezvoltarea lor personală, dar și la rezolvarea problemelor sociale, stringente cu care se confruntă VALEA JIULUI în acest sens. Este nevoie urgentă de realizarea unui centru de sprijin pentru femeile și copiii aflați în situații de criză, un centru educațional și de formare profesională, realizarea unei economii sociale, viabile, crearea unor microintreprinderi sau alte forme asociative,  care să antreneze în acestea femeile fără locuri de muncă sau care pot contribui la promovarea zonei, prin dezvoltarea turismului și activităților lui conexe, promovării  tradițiiilor și obiceiurilor locale, implicarea în viața socială a comunităților etc. Sursa umană există,  pentru implementarea acestor proiecte, se așteaptă doar implicarea și altor actori de care depind deciziile legislative, logistice, administrative, precum și ceea ce este mai împortantat, găsirea sursei de finanțare a acestor proiecte care sunt mai mult decât necesare, aici, în Valea Jiului.  ” Mă bucur  pentru prezența și  interesul tinerilor, eprezentanților ong-urilor prezente la evenimentul nostru.  Prima parte a atelierului s-a axat pe o introducere în tematica  egalității de gen, de la concepte fundamentale,  legislație și reglementări europene și naționale. Ce-a de-a doua parte a cuprins discuții interactive despre cum putem include dimensiunea de gen, atât la nivel de organizare internă, cât și în activitățile și proiectele pe care ong-urile și instituțiile le organizează. În incheierea atelierului, participanții au stabilit o listă de priorități  cu privire la măsurile necesare, care să corespundă problemelor cu care, femeile din Valea Jiului se confruntă” a ținut să ne declare Irina Ilisei.
Evenimentul  a fost  organizat în cadrul proiectului „Integrarea femeilor în procesul de tranziție justă în Valea Jiului” derulat de asociația Bankwatch România, în parteneriat cu Asociația Front și finanțat de programul european LIFE+ și de Open Society Initiative for Europe, iar scopul acestuia este
integrarea unei perspective a egalității de gen în politicile locale și naționale afectate de tranziția energetică din zone miniere. ”Centrul de Învățare CRESC al Universității din Petroșani a găzduit workshopul inițiat de Asociația Front Feminism și Bankwatch România,  care fac parte din rețeaua partenerială SUCCES a centrului de învățare. Au fost abordate aspecte conceptuale sensibile de actualitate,  ce vizează egalitatea de șanse, egalitatea de gen, echitatea și solidaritatea socială, nondiscriminarea, dar și aspecte referitoare la modalitățile de integrare a acestor concepte în realitatea socială în prezent și în viitorul apropiat. Mulțumim d-rei Irina Ilisei facilitator al workshopului și totodată reprezentantul instituțiilor partenere, cât și participanților la eveniment, reprezentanților ONG-urilor, studenților și cadrelor didactice” a  conchis prof. univ.  dr.  Felicia Andrioni, coordonator CRESC PETROȘANI.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share