Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara – L a u d e t u r J e s u s C h r i s t u s !

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara are onoarea de a aduce la cunoștința credincioșilor, a presei, a publicului și a tuturor celor interesați programul celebrărilor liturgice prilejuite de binecuvântare a Catedralei restaurate – Domul Sf. Gheorghe din Piața Unirii, care va avea loc sâmbătă, la data 22 aprilie 2023:

13-21 aprilie 2023

În perioada 13-21 aprilie va avea loc zilnic o Adorație Euharistică în Dom, de la ora 18.00 la 19.00. În fiecare seară, o altă parohie din cele opt parohii ale orașului Timișoara, în următoarea ordine, va organiza ora de Adorație: 13 aprilie – Timișoara VI. Fratelia, 14 aprilie – Timișoara II. Fabric, 15 aprilie – Dumbrăvița, 16 aprilie – Timișoara V. Mehala, 17 aprilie – Timișoara III. Elisabetin, 18 aprilie – Parohia Bulgară din Timișoara, 19 aprilie – Timișoara VII. Freidorf, 20 aprilie – Timișoara IV. Iosefin. Pe 21 aprilie, tot la ora 18.00, va avea loc o adorație euharistică oficiată în comun – a tuturor parohiilor și credincioșilor, la nivel de oraș și dieceză.

Sâmbătă, 22 aprilie 2023

08.00-09.45 – Sosirea clerului, a pelerinilor, a oficialităților, a invitaților din țară și străinătate și a tuturor participanților.
09.35 – Prezentare video a Catedralei, Domul, sf. Gheorghe.
10.00 – Sfânta Liturghie Pontificală celebrată de Excelența Sa Arhiepiscopul Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova. Procesiunea solemnă formată din asistența liturgică, preoți, canonici și episcopi va pleca la ora 09.50 de la Palatul Episcopal (str. Augustin Pacha nr. 4). La celebrarea euharistică vor participa aproximativ douăzeci de arhiepiscopi, episcopi și trimiși din diferite dieceze și eparhii din țară și din străinătate. La Sfânta Liturghie vor participa și Mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinția Sa Ioan Selejan, Arhiepiscopul ortodox român al Timișoarei și Prea Sfinția Sa Lukijan Pantelić, episcopul ortodox sârb al Budapestei și administrator al Eparhiei Timișoarei. La acest eveniment istoric vor fi prezenți și reprezentanți ai ministerelor, parlamentari, reprezentanți ai autorităților statului, ai instituțiilor civile din țară și din străinătate, ai minorităților naționale.

Domul Sfântul Gheorghe, catedrala Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, lăcaș ridicat în perioada 1736-1774, va fi binecuvântat (resfințit) după cel mai amplu proiect de renovare și refacere din istoria sa (2019-2023). Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului „Lucrări interioare și exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei romano-catolice din Timișoara și a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic național și internațional“ – cod SMIS 119627 – finanțat prin intermediul Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a contractelor de lucrări este de 16.460.849,60 lei fără TVA, din care 16.118.710,41 lei reprezintă contribuție europeană, iar 342.139,19 lei reprezintă contribuția Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara. De asemenea, o serie de alte aspecte ale proiectului au fost susținute de dieceză din fonduri proprii sau din donații și sprijin din țară și din străinătate. Proiectul a fost depus și implementat la inițiativa episcopului diecezan anterior, Excelența Sa Martin Roos, și a fost continuat și finalizat de succesorul său, Excelența Sa Josef Csaba Pál.

Cu acest prilej va fi binecuvântat în mod solemn un nou altar versus populum și va fi sfințit un nou amvon. Pereții naosului vor fi unși cu ulei – Sfânta Chrismă – de către celebrantul principal în douăsprezece locuri, mai precis în cele doisprezece cruci de consacrare sau cruci ale apostolilor. Cele douăsprezece lumânări corespunzătoare vor aprinse în mod solemn, în dreptul acestor cruci, tot cu această ocazie. Cadrul muzical al întregii Liturghii pontificale va fi asigurat de trei coruri: corul Catedralei: Exultate, dirijat de Róbert Bajkai-Fábian, corul de tineret: Harmonia Christi, dirijat de Iustin Călin și Chorus et Capella Cathedralis, dirijat de Walter Kindl.

Duminică, 23 aprilie 2023

O Sfântă Liturghie pontificală, în sărbătoarea Sfântului Gheorghe, ocrotitorul Catedralei și al Capitlului Catedralei – hramul sau sărbătoarea patronală a Catedralei – va fi celebrată la ora 11.00 de către episcopul diecezan Iosif Csaba Pál și de distinșii oaspeți prezenți, în această duminică, în trei limbi.

Reprezentanții mass-media vor avea posibilitatea de a obține detalii cu privire la programul solemnităților din Catedrala Romano-Catolică, Domul Sf. Gheorghe, la participanții din țară și străinătate, la ierarhii și oficialitățile care ne vor onora prin prezența lor, putând totodată solicita acreditări oficiale din partea instituției noastre pentru a fi prezenți în Dom, la Sfânta Liturghie solemnă. Acreditările se vor obține exclusiv de la Biroul de Presă al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, ziariștii putându-se înscrie pe listele ce le vom deschide în mod special, în acest sens scriindu-ne pe adresa de mail: mediatm@gerhardus.ro

Mulțumindu-Vă încă de pe acum pentru interesul manifestat pentru evenimentul nostru și pentru reflectarea sa în mass-media, Vă transmitem sincere salutări în Cristos cel înviat,

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share